Giải bài 9 trang 118 SBT Sinh học 10


Giải bài 9 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Nêu những đặc điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

Đề bài

Nêu những đặc điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh về tế bào xảy ra, số lần phân bào, diễn biến, kết quả...

Lời giải chi tiết

1.Giống:

- Đều là sự phân bào có sự thành lập thoi vô sắc, nhân phân chia trước, tế bào chất phân chia sau.
- Đều có sự nhân đôi của NST (thực chất là sự tự nhân dôi của ADN) ở kì trung gian.
- Đều trải qua các kì phân bào tương tự nhau, diễn biến xảy ra ở các giai đoạn tương tự nhau: NST đóng xoắn, trung thể tách làm đôi, thoi vô sắc được hình thành, màng nhân tiêu biến, NST tập trung và di chuyển về hai cực của tế bào, màng nhân tái lập, NST tháo xoắn, tế bào chất phân chia.

2.Khác nhau:

* NGUYÊN PHÂN :
- Xảy ra với TB sinh dưỡng và TB sinh dục sơ khai
- Chỉ gồm một lần phân bào
- Không
- Tại kì giữa các NST kép tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
- tại kì sau có sự phân cắt của các NST kép thành 2 NST đơn tại tâm động và các NST đơn phân li về 2 cực của TB.
-Kết thúc kì cuối tạo thành 12 TB con giống nhau có bộ NST lưỡng bội đơn.
- Không
- Kết quả: từ 1 TB mẹ tạo thành 2 TB con giống nhau, có bộ NST lưỡng bội (giống như ở TB mẹ)
-Các TB con sinh ra sẽ phân hóa tạo thành các loại Tb sinh dưỡng khác nhau.

* GIẢM PHÂN
- Xảy ra đối với các TB sinh dục ở thời kì chín.
- Gòm 2 lần phân bào liên tiếp (lần phân bào I là phân bào giảm phân, lần phân bào II là phân bào nguyên phân).
- Ở kì đầu có sự bắt chéo giữa 2 cromatit khác nguồn gốc dẫn tới sự tiếp hợp, trao đổi chéo giữa các NST trong cặp tương đồng (khác nguông gốc).
- Tại kì giữa các NST kép tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
- Tại kì sau I diễn ra sự phân li của các NST ở trạng thái kép trong từng cặp tương đồng (không có sự phân cắt tâm động)
- Kết thúc kì cuối I tạo thành 2 TB con có bộ NST đơn bội kép (Đây là giai đoạn quan trọng, là cơ sở để tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau)
- Các TB con sinh ra lại tiếp tục bước vào lần phân bào thứ II
- Kết quả: từ 1 TB mẹ tạo thành 4 TB con có bộ NST đơn bội đơn (giảm đi 1 nửa so với TB mẹ)
- Các TB con sinh ra sẽ phân hóa tạo thành giao tử.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 10 trang 118 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao quá trình giảm phân tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp các NST.

 • Giải bài 11 trang 118 SBT Sinh học 10

  Giải bài 11 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Quan sát các hình sau, rồi sắp xếp các hình theo trật tự của quá trình giảm phân.

 • Giải bài 12 trang 118 SBT Sinh học 10

  Giải bài 12 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: ở người 2n = 46, một tế bào sinh tinh (tinh bào bậc 1) giảm phân. Hãy xác định số NST kép, số cặp NST tương đồng (không tính đến cặp NST giới tính, số NST đơn và số tâm động trong tế bào ở tùng kì.

 • Giải bài 13 trang 118 SBT Sinh học 10

  Giải bài 13 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Giả sử tế bào sinh dưỡng của một loài có 3 cặp NST tương đồng được kí hiệu là AaBbDd. Em hãy viết kí hiệu của bộ NST trong tế bào

 • Giải bài 14 trang 119 SBT Sinh học 10

  Giải bài 14 trang 119 sách bài tập Sinh học 10: Hãy giải thích hình sau đây và nêu ý nghĩa của hiện tượng quan sát được.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.