Giải bài 7 trang 117 SBT Sinh học 10


Đề bài

Trong giảm phân có phân li độc lập và sự tổ hợp của vật chất di truyền. Cấu trúc nào phân li độc lập? Cấu trúc nào tổ hợp tự do? Điều đó sảy ra vào thời điểm nào trong giảm phân? Ý nghĩa thực tiến của hiện tượng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Giảm phân

Lời giải chi tiết

Cấu trúc đó là nhiễm sắc thể diễn ra ở kì sau giảm phân I (chủ yếu) và kì sau giảm phân II. 

- Vào kì sau giảm phân I: Mỗi NST kép trong từng cặp tương đồng phân li độc lập về 2 cực của tế bào (Sự phân li của cặp NST kép này độc lập với sự phân li của cặp NST kép khác, VD: cặp A kép- a kép phân li độc lập với cặp B kép- b kép) do đó ở 2 cực của tế bào các NST kép thuộc các cặp khác nhau tổ hợp tự do với nhau (vd: Ở 1 cực tế bào A kép có thể tổ hợp B kép hoặc b kép!) sau đó tế bào chất phân chia tạo 2 tế bào con có NST khác nguồn gốc. 
Kì sau giảm phân II: Các NST kép tách thành 2 NST đơn phân li về 2 cặc tế bào mới. 

Vậy: do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST về các tế bào con. từ đó hình thành giao tử => Từ các tế bào sinh dục giống nhau hình thành nhiều loại giao tử khác nhau.

Khi thụ tinh, các loại giao tử tổ hợp (kết hợp) tự do làm đời con có nhiều biến dị tổ hợp (nhiều kiểu gen mới, khác bố mẹ dù được tổ hợp từ các NST của bố mẹ). Trong thực tiễn vận dụng cơ chế này của giảm phân, người ta tiến hành lai nhiều dạng bố mẹ khác nhau, chủ động tạo biến dị tổ hợp ở đời con, phục vụ cho chọn giống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 8 trang 118 SBT Sinh học 10

  Giải bài 8 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao cây sinh sản bằng hạt có nhiều biến dị hơn so với cây sinh sản bằng giam, chiết, ghép.

 • Giải bài 9 trang 118 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Nêu những đặc điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

 • Giải bài 10 trang 118 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao quá trình giảm phân tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp các NST.

 • Giải bài 11 trang 118 SBT Sinh học 10

  Giải bài 11 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Quan sát các hình sau, rồi sắp xếp các hình theo trật tự của quá trình giảm phân.

 • Giải bài 12 trang 118 SBT Sinh học 10

  Giải bài 12 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: ở người 2n = 46, một tế bào sinh tinh (tinh bào bậc 1) giảm phân. Hãy xác định số NST kép, số cặp NST tương đồng (không tính đến cặp NST giới tính, số NST đơn và số tâm động trong tế bào ở tùng kì.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.