Bài 8.5 Trang 10 SBT Hóa học 9


Đề bài

3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 4,15 gam các muối clorua.

a)  Viết các phương trình hoá học.

b)  Tính khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các phương trình hóa học xảy ra. Giải hệ hai phương trình hai ẩn là số mol của từng kiềm.

Lời giải chi tiết

a) Các phương trình hoá học :

HCl + NaOH ---------> NaCl + H2O      (1)

HCl + KOH --------> KCl + H2O           (2)

b) Tính khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp ban đầu :

Đặt x và y là số mol của NaOH và KOH trong hỗn hợp, ta có hệ phương trình :

\(\left\{ \matrix{40x + 56y = 3,04 \hfill \cr 58,5x + 74,5y = 4,15 \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ phương trình (I) và (II), ta được : x = 0,02 và y = 0,04.

Số gam NaOH và KOH có trong hỗn hợp là :

 mNaOH = 40 x 0,02 = 0,8 (gam).

 mKOH = 56 x 0,04 = 2,24 (gam).

*Có thể giải bài toán trên như sau :

Đặt x (gam) là khối lượng của NaOH, khối lượng của KOH là (3,04 - x) gam.

Theo (1) : x gam NaOH sinh ra \(\dfrac{{58,5x}}{{40}}\) gam NaCl.

Theo (2) : (3,04 - x) gam KOH sinh ra \(\dfrac{{74,5(3,04 - x)}}{{56}}\) gam KCl

Rút ra phương trình :

\(\dfrac{{58,5x}}{{40}} + \dfrac{{74,5(3,04 - x)}}{{56}}\) = 4,15

Giải phương trình, ta có :

mNaOH = 0,8 gam và mKOH = 2,24 gam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu
 • Bài 8.6* Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.6* Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư.

 • Bài 8.7 Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.7 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9.Cho m gam hỗn hợp gồm Mg(OH)2, Cu(OH)2, NaOH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 1M và tạo thành 24,1 gam muối clorua. Hãy tính m.

 • Bài 8.4 Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.4 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất

 • Bài 8.3 Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.3 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Cho những chất sau

 • Bài 8.2 Trang 9 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.2 Trang 9 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những dung dịch sau:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.