Giải bài 6 trang 65 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Các hỗn hợp sau là hỗn hợp đồng nhất hay không đồng nhất?

a) Cà phê đá

b) Nước khoáng


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hỗn hợp đồng nhất là không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

- Hỗn hợp không đồng nhất là xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

Lời giải chi tiết

a) Cà phê đá là hỗn hợp không đồng nhất, do xuất hiện ranh giới giữa nước cà phê và đá.

b) Nước khoáng là hỗn hợp đồng nhất do không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập chủ đề 5 và 6