Bài 52.4 Trang 60 SBT hóa học 9


Đề bài

Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hoá học của phản ứng sau 

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{men}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

a)  Tính lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột

b)  Để thu được 1 tấn glucozơ cần bao nhiêu tấn tinh bột ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính theo PTHH và tính đến cả hiệu suất phản ứng.

Lời giải chi tiết

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{men}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

162n tấn tinh bột ------> 180n tấn glucozơ

      1 tấn                  ------> x tấn

\( \to x = \dfrac{{180n}}{{162n}} = \dfrac{{10}}{{9}}( tấn)\) 

Vì hiệu suất đạt 80% nên khối lượng glucozơ thu được là:

\(\dfrac{{10}}{{9}} \times \dfrac{{80}}{{100}} = \dfrac{{8}}{{9}}(\ tấn )\)

Khối lượng tinh bột cần dùng để thu được 1 tấn glucozơ là:

\(y = \dfrac{{162n.100}}{{180n.80}} = 1,125(\ tấn )\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.