Bài 52.2 Trang 60 SBT Hóa học 9


Giải bài 52.2 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học để điều chế etyl axetat

Đề bài

Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế etyl axetat

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào quy trình điều chế glucozơ, ancol etylic, axit axetic và tính chất hóa học của chúng.

Lời giải chi tiết

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n}\; \to \;{C_6}{H_{12}}{O_6}\; \to \;{C_2}{H_5}OH\; \to \;C{H_3}COOH\; \to \;C{H_3}COO{C_2}{H_5}.\)

\({(  {C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}(1)\)

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{men rượu}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(2)\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{giấm}^{men}} C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O(3)\)

\(C{H_3}{\rm{COO}}H + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O(4)\)  Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài