Bài 52.2 Trang 60 SBT Hóa học 9


Đề bài

Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế etyl axetat

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào quy trình điều chế glucozơ, ancol etylic, axit axetic và tính chất hóa học của chúng.

Lời giải chi tiết

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n}\; \to \;{C_6}{H_{12}}{O_6}\; \to \;{C_2}{H_5}OH\; \to \;C{H_3}COOH\; \to \;C{H_3}COO{C_2}{H_5}.\)

\({(  {C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}(1)\)

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{men rượu}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(2)\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{giấm}^{men}} C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O(3)\)

\(C{H_3}{\rm{COO}}H + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O(4)\)  Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.