Giải bài 5.21 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam;

b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn loại biểu đồ phù hợp: Biểu đồ tròn hoặc biểu đồ đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết

a)       Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam dùng biểu đồ tròn

b)      Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay dùng biểu đồ đoạn thẳng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu