Bài 42.4 Trang 52 SBT Hóa học 9


Đề bài

Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C4H10

a)  Viết các công thức cấu tạo của X.

b)  Biết X có phản ứng thế với clo (clo thế hiđro ở vị trí bất kì) khi có ánh sáng. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho X tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol để tạo ra C4H9Cl.

c) Viết các công thức cấu tạo có thể có của C4H9Cl

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học xảy ra. Phản ứng giữa C4H10 và Cl2 là phản ứng thế, thay 1 nguyên tử Cl bằng 1 nguyên tử H.

Lời giải chi tiết

a) Công thức cấu tạo của X có thể là: 

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3}\) hoặc

b) Phản ứng thế của X với clo theo tỷ lệ 1:1 khi chiếu sáng:

\({C_4}{H_{10}} + C{l_2}\buildrel {a/s} \over\longrightarrow {C_4}{H_9}Cl + HCl\)

c) Vì nguyên tử clo có thể thay thế nguyên tử hidro ở vị trí bất kì trong X nên;

+ Nếu X là \(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3}\) , công thức cấu tạo của C4H9Cl có thể là:

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_2} - Cl\) hoặc 

\(\eqalign{& C{H_3} - C{H_2} - CH - C{H_3} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)

+ Nếu X là \(\eqalign{& C{H_3} - CH - C{H_3} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \cr} \), thì công thức cấu tạo của C4H9Cl có thể là:

\(\eqalign{& C{H_3} - CH - C{H_2}Cl \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \cr} \) hoặc 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 42.5 Trang 52 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.5 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp A gồm CH4, C2H2 và một hiđrocacbon X có công thức CnH2n+2

 • Bài 42.6 Trang 52 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.6 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. Hiđrocacbon A, B mạch hở có tỉ khối đối với H2 tương ứng là 22 và 13.

 • Bài 42.3 Trang 52 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.3 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. A, B, C là ba hiđrocacbon khi đốt cháy đều thu được số mol khí CO2 bằng hai lần số mol hiđrocacbon đem đốt

 • Bài 42.2 Trang 52 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.2 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. Nêu phương pháp phân biệt các bình đựng riêng biệt các chất khí sau :

 • Bài 42.1 Trang 51 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.1 Trang 51 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy các chất sau

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.