Bài 42.4 Trang 52 SBT Hóa học 9


Giải bài 42.4 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C4H10

Đề bài

Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C4H10

a)  Viết các công thức cấu tạo của X.

b)  Biết X có phản ứng thế với clo (clo thế hiđro ở vị trí bất kì) khi có ánh sáng. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho X tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol để tạo ra C4H9Cl.

c) Viết các công thức cấu tạo có thể có của C4H9Cl

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học xảy ra. Phản ứng giữa C4H10 và Cl2 là phản ứng thế, thay 1 nguyên tử Cl bằng 1 nguyên tử H.

Lời giải chi tiết

a) Công thức cấu tạo của X có thể là: 

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3}\) hoặc

b) Phản ứng thế của X với clo theo tỷ lệ 1:1 khi chiếu sáng:

\({C_4}{H_{10}} + C{l_2}\buildrel {a/s} \over\longrightarrow {C_4}{H_9}Cl + HCl\)

c) Vì nguyên tử clo có thể thay thế nguyên tử hidro ở vị trí bất kì trong X nên;

+ Nếu X là \(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3}\) , công thức cấu tạo của C4H9Cl có thể là:

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_2} - Cl\) hoặc 

\(\eqalign{& C{H_3} - C{H_2} - CH - C{H_3} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)

+ Nếu X là \(\eqalign{& C{H_3} - CH - C{H_3} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \cr} \), thì công thức cấu tạo của C4H9Cl có thể là:

\(\eqalign{& C{H_3} - CH - C{H_2}Cl \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \cr} \) hoặc 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài