Bài 42.3 Trang 52 SBT Hóa học 9


Giải bài 42.3 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. A, B, C là ba hiđrocacbon khi đốt cháy đều thu được số mol khí CO2 bằng hai lần số mol hiđrocacbon đem đốt

Đề bài

A, B, C là ba hiđrocacbon khi đốt cháy đều thu được số mol khí CO2 bằng hai lần số mol hiđrocacbon đem đốt. Biết :

A không làm mất màu dung dịch brom.

Một mol B tác dụng được tối đa với 1 mol brom.

Một mol C tác dụng được tối đa với 2 mol brom.

Hãy xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B, C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sản phẩm cháy nhận thấy 3 hiđrocacbon đều có 2 nguyên tử C. A không làm mất màu nước brom nên không có liên kết π, 1 mol B + 1 mol brom => B có 1 π; 1 mol C + 2 mol brom => C có 2 π.

Lời giải chi tiết

Gọi công thức của ba hiđrocacbon đó là : CxHy, CaHb, CnHm.

Khi đốt ta có :

\({C_x}{H_y} + \left( {x + \dfrac{{y}}{{4}}} \right){O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow xC{O_2} + \dfrac{{y}}{{2}}{H_2}O\)

\({C_n}{H_m} + \left( {n + \dfrac{{m}}{{4}}} \right){O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow nC{O_2} + \dfrac{{m}}{{2}}{H_2}O\)

\({C_a}{H_b} + \left( {a + \dfrac{{b}}{{4}}} \right){O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow aC{O_2} + \dfrac{{b}}{{2}}{H_2}O\)

Vì số mol CO2 tạo ra bằng 2 lần số mol hiđrocacbon đem đốt. Vậy theo phương trình hoá học của phản ứng cháy

-----> x = a = n = 2.

Mặt khác : A không làm mất màu nước brom —> không có liên kết đôi hoặc ba. Vậy A là CH3 - CH3.

1 mol B chỉ tác dụng tối đa với 1 mol brom -----> có 1 liên kết đôi.

Vậy B là CH2 = CH2.

1 mol C tác dụng tối đa với 2 mol brom   ------> có liên kết ba.

Vậy C là CH \( \equiv \) CH.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài