Bài 38.9 Trang 48 SBT Hóa học 9


Giải bài 38.9 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B mạch hở, trong phân tử A có 1 liên kết đôi, trong phân tử B có 1 liên kết ba.

Đề bài

Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B mạch hở, trong phân tử A có 1 liên kết đôi, trong phân tử B có 1 liên kết ba.

Cho 0,672 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy lượng brom tham gia phản ứng là 6,4 gam. Nếu đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp X sẽ thu được 30,8 gam khí CO2. Xác định công thức phân tử và thành phần phần trăm thể tích của A, B trong hỗn hợp X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt công thức tổng quát của A và B lần lượt là: CaH2a, CnH2n-2. Viết và tính toán theo PTHH

Lời giải chi tiết

Gọi công thức của A là CaH2a của B là CnH2n-2 với a, n > 2, số mol tương ứng cũng là x, y. 

Phương trình hóa học: \({C_a}{H_{2a}} + B{r_2} \to {C_a}{H_{2a - 2}}B{r_2}\)

\({C_n}{H_{2n - 2}} + 2B{r_2} \to {C_n}{H_{2n - 2}}B{r_4}\)

\(\left\{ \matrix{x + y = \dfrac{{0,672}}{{22,4}} = 0,03 \hfill \cr {n_{{Br_2}}} = x + 2y = 0,04 \hfill \cr} \right. \to \left\{ \matrix{x = 0,02 \hfill \cr y = 0,01 \hfill \cr} \right.\)

Phương trình hóa học của phản ứng cháy:

\({C_a}{H_{2a}} + \dfrac{{3a}}{{2}}{O_2} \to aC{O_2} + a{H_2}O\)

\({C_n}{H_{2n - 2}} + \dfrac{{3n-1}}{{2}}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 1){H_2}O\)

\(0,2a + 0,1n = \dfrac{{30,8}}{{44}} = 0,7\)

\(2a + m = 7 \to \left\{ \matrix{a = 2 \hfill \cr n = 3 \hfill \cr} \right.\)

Công thức của A là \({C_2}{H_4}\) của B là \({C_3}{H_4}\)

\(\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{0,2}}{{0,3}} \times 100\%  = 66,67\% ;\% {V_{{C_3}{H_4}}} = \dfrac{{0,1}}{{0,3}} \times 100\%  = 33,33\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 38: Axetilen

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài