Bài 38.8 Trang 48 SBT Hóa học 9


Đề bài

Có các hiđrocacbon sau : CH2=CH2 ; CH≡CH ; CH2=CH-CH=CH2 : CH3-CH=CH2. số chất tác dụng với Br2 theo tỉ lệ về số mol 1:2 là :

A. 1 ;                    B. 2 ;              

C. 3 ;                    D. 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi liên kết đôi C=C có thể phản ứng với 1 mol Br2, một liên kết ba C≡C có thể phản ứng với 2 mol Br2.

Lời giải chi tiết

Đáp án B. 

CH≡CH + 2Br2 → C2H2Br4

CH2=CH-CH=CH2 +2Br2 → CH2(Br)-CH(Br)-CH(Br)-CH2(Br)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 38.9 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.9 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B mạch hở, trong phân tử A có 1 liên kết đôi, trong phân tử B có 1 liên kết ba.

 • Bài 38.7 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.7 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Để thu axetilen tinh khiết từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp

 • Bài 38.6 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.6 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc)

 • Bài 38.5 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.5 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H2O.

 • Bài 38.4 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.4 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol CO2 và H2O là 1 : 2 : 1.

 • Bài 38.3* Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.3* Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết ba.

 • Bài 38.2 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.2 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học phản ứng cháy của các chất sau.

 • Bài 38.1 Trang 47 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.1 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Có các dãy chất sau :

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.