Bài 3 trang 91 SBT sử 7


Giải bài tập 3 trang 91 sách bài tập Lịch sử 7. Điền nội dung kiến thức vào bảng sau về những chủ trương, mục đích của Quang Trung thông qua các chiếu lệnh

Đề bài

Điền nội dung kiến thức vào bảng sau về những chủ trương, mục đích của Quang Trung thông qua các chiếu lệnh.

Các chiếu lệnh của Quang Trung

Chủ trương, mục đích

Ban hành Chiếu khuyến nông

 

Ban bố Chiếu lập học

 

Lập Viện Sùng chính

 

Thi hành chế độ quân dịch

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Lời giải chi tiết

Các chiếu lệnh của Quang Trung

Chủ trương, mục đích

Ban hành Chiếu khuyến nông

Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong, khôi phục kinh tế.

Ban bố Chiếu lập học

Khuyến khích việc dạy học, mở trường học, đào tạo tuyển chọn nhân tài cho đất nước.

Lập Viện Sùng chính

Dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm, dùng làm tài liệu học tập

Thi hành chế độ quân dịch

Ba suất đinh lấy một suất lính để xây dựng một quân đội mạnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 4 trang 91 SBT sử 7

    Giải bài tập 4 trang 91 sách bài tập Lịch sử 7. Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm ?

  • Bài 2 trang 90 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 90 sách bài tập Lịch sử 7. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

  • Bài 1 trang 89 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 89 sách bài tập Lịch sử 7. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí