Bài 1 trang 89 SBT sử 7


Giải bài tập 1 trang 89 sách bài tập Lịch sử 7. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Sau khi chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở

A. Thăng Long.

B. Phú Xuân (Huế).

C. Hoa Lư (Ninh Bình)

D. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Lời giải chi tiết:

Sau khi chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân (Huế).

Chọn: B

Câu 2

Để phát triển công thương nghiệp, Quang Trung đã có biện pháp                  

A. bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế, đề nghị nhà Thanh "mở cửa ải, thông chợ búa".

B. mở thêm chợ búa.

C. thực hiện chính sách "đóng cửa", không thông thương với bên ngoài.

D. mở thêm nhiều làng nghề.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Lời giải chi tiết:

Để phát triển công thương nghiệp, Quang Trung đã có biện pháp bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế, đề nghị nhà Thanh "mở cửa ải, thông chợ búa".

Chọn: A

Câu 3

Dưới thời vua Quang Trung, chữ viết chính thức của nhà nước là

A. chữ Hán.

B. chữ Nôm

C. chữ Quốc ngữ

D. chữ Hán và chữ Nôm.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Lời giải chi tiết:

Dưới thời vua Quang Trung, chữ viết chính thức của nhà nước là chữ Nôm.

Chọn: B

Câu 4

Vua Quang Trung chủ trương lập Viện Sùng chính để

A. đề cao việc dạy học.

B. nghiên cứu và viết lịch sử dân tộc.

C. dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, dùng làm tài liệu học tập.

D. khuyến khích việc nghiên cứu khoa học - kĩ thuật.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Lời giải chi tiết:

Vua Quang Trung chủ trương lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, dùng làm tài liệu học tập.

Chọn: C

Câu 5

Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là gì?

A. Thuần phục nhà Thanh.

B. "Bế quan toả cảng", không quan hệ với nhà Thanh,

C. Nhượng bộ nhà Thanh một số quyền lợi về kinh tế.

D. Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Lời giải chi tiết:

Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

Chọn: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 2 trang 90 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 90 sách bài tập Lịch sử 7. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

  • Bài 3 trang 91 SBT sử 7

    Giải bài tập 3 trang 91 sách bài tập Lịch sử 7. Điền nội dung kiến thức vào bảng sau về những chủ trương, mục đích của Quang Trung thông qua các chiếu lệnh

  • Bài 4 trang 91 SBT sử 7

    Giải bài tập 4 trang 91 sách bài tập Lịch sử 7. Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm ?

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.