Giải bài 3 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Tìm cặp đường thẳng song song trong mỗi hình 53a, 53b, 53c, 53d và giải thích vì sao

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng tạo ra một cặp góc so le trong hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau thì 2 đường thẳng đó song song

+ 2 góc kề bù có tổng số đo là 180 độ

Lời giải chi tiết

a) Vì \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}( = 124^\circ )\). Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên z // t

b) Vì \(\widehat {{D_1}} + \widehat {{D_2}} = 180^\circ \) ( 2 góc kề bù) nên \(90^\circ  + \widehat {{D_2}} = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {{D_2}} = 180^\circ  - 90^\circ  = 90^\circ \)

Vì \(\widehat {{D_2}} = \widehat {{C_1}}( = 90^\circ )\). Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên m // n

c) Vì \(\widehat {{E_1}} + \widehat {{E_2}} = 180^\circ \) ( 2 góc kề bù) nên \(110^\circ  + \widehat {{E_2}} = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {{E_2}} = 180^\circ  - 110^\circ  = 70^\circ \)

Vì \(\widehat {{E_2}} = \widehat {{G_1}}( = 70^\circ )\). Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên x //y

d) Vì \(\widehat {{K_1}} + \widehat {{K_2}} = 180^\circ \) ( 2 góc kề bù) nên \(\widehat {{K_1}} + 56^\circ  = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {{K_1}} = 180^\circ  - 56^\circ  = 124^\circ \)

Vì \(\widehat {{H_1}} = \widehat {{K_1}}( = 124^\circ )\). Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên x //y


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 4 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Quan sát Hình 54, trong đó Cx song song với AB. a) Chứng minh rằng Cx song song với DE. b) Chứng minh rằng

 • Giải bài 5 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Quan sát Hình 55, trong đó mq // xt a) Kể tên các cặp góc đồng vị bằng nhau. b) Tìm số đo các góc BAC, CDE. c) Bạn Nam cho rằng: Qua điểm C kẻ một đường thẳng c song song với hai đường thẳng mq và xt thì sẽ tính được \

 • Giải bài 2 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  a) Hai góc có tổng số đo bằng 180 có phải là hai góc kề bù hay không? b) Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh có phải là hai góc đối đỉnh hay không?

 • Giải bài 1 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  a) Cho một ví dụ về hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh. b) Thế nào là tia phân giác của một góc? c) Cho một ví dụ về hai góc đồng vị, hai góc so le trong. d) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị có bằng nhau không? Hai góc so le trong có bằng nhau hay không? e) Phát biểu tiên đề Euclid về đường thẳng song song.