Giải bài 2 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

a) Hai góc có tổng số đo bằng 180 \(^\circ \) có phải là hai góc kề bù hay không?

b) Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh có phải là hai góc đối đỉnh hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra một ví dụ chứng tỏ khẳng định sai

Lời giải chi tiết

a) Hai góc có tổng số đo bằng 180 \(^\circ \) không phải là hai góc kề bù, vì 2 góc kề bù phải là 2 góc kề nhau và có tổng số đo bằng 180 \(^\circ \), chẳng hạn:

Góc xOy và góc xOz có tổng số đo bằng 180\(^\circ \) nhưng không phải là hai góc kề bù, vì không kề nhau

b) Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh không phải là hai góc đối đỉnh, chẳng hạn:

Góc mAq và nAp bằng nhau và có chung đỉnh nhưng không phải là hai góc đối đỉnh.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu