Bài 26.16 Trang 33 SBT Hóa học 9


Giải bài 26.16 Trang 33 sách bài tập Hóa học 9. Có các chất: KMnO4, MnO2, HCl.

Đề bài

Có các chất: KMn04, Mn02, HCl.

a)  Nếu khối lượng các chất KMn04 và Mn02 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn ?

b)  Nếu số mol KMnO4 và MnO2 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại các phương trình hóa học mô tả phản ứng điều chế clo trong phòng thí nghiệm. Tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

\(4HCl + Mn{O_2} \to MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow + 2{H_2}O \)

                 1 mol           1 mol

 \(\dfrac{{a}}{{87}} mol\)                          \(\dfrac{{a}}{{87}} mol\)

\(16HCl + 2KMn{O_4} \to 5C{l_2} \uparrow + 2KCl + 2MnC{l_2} + 8{H_2}O \)

                    2 mol                     5 mol 

                  \(\dfrac{{a}}{{158}} \)          \(\dfrac{{5a}}{{158 \times 2}} = \dfrac{{a}}{{63,2}}\)

\(\dfrac{{a}}{{63,2}} > \dfrac{{a}}{{87}}\)

 Chọn \(KMn{O_4}\) đều chế được nhiều clo hơn.

b)

\(4HCl + Mn{O_2} \to MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow + 2{H_2}O \)

                      a mol                             a mol 

\(16HCl + 2KMn{O_4} \to 5C{l_2} \uparrow + 2KCl + 2MnC{l_2} + 8{H_2}O \)

                    2 mol                     5 mol 

                    a mol        \(\dfrac{{5a}}{{2}} = 2,5a(mol)\)

Như vậy dùng \(KMn{O_4}\) đều chế được nhiều clo hơn.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 26: Clo

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài