Bài 26.11 Trang 32 SBT Hóa học 9


Giải bài 26.11 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) :

Đề bài

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) :

\(C{l_2} + A \to B\)

\(B + Fe \to C + {H_2} \uparrow \)

\(C + E \to F \downarrow  + NaCl\)

\(F + B \to C + {H_2}O\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất hóa học của clo. Tại đây

Lời giải chi tiết

\(C{l_2} + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2HCl\)

             A                 B

\(2HCl + Fe \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

   B                             C

\(FeC{l_2} + 2NaOH \to Fe{(OH)_2} \downarrow  + 2NaCl\)

   C                 E                      F 

\(Fe{(OH)_2} + 2HCl \to FeC{l_2} + 2{H_2}O\)
      F                     B               C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 26.12 Trang 32 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.12 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Qua hình vẽ 3.2, em hãy cho biết mức độ phản ứng giữa clo và hiđro.

 • Bài 26.13 Trang 32 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.13 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất sau :

 • Bài 26.14 Trang 32 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.14 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) :

 • Bài 26.15 Trang 33 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.15 Trang 33 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

 • Bài 26.16 Trang 33 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.16 Trang 33 sách bài tập Hóa học 9. Có các chất: KMnO4, MnO2, HCl.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí