Bài 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12


Giải bài 25.17 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

Đề bài

a) Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

b) Để kết tủa hoàn toàn ion Cu2+ trong 200 ml dung dịch CuSOcó nồng độ 6.10- 3M cần phải dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH nói trên ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Từ pH suy ra [H+] = 10-pH \( \to {\text{[}}O{H^ - }{\text{]}} = \frac{{{{10}^{ - 14}}}}{{{\text{[}}{H^ + }{\text{]}}}} = {C_{M(NaOH)}}\)

\( \to {n_{NaOH}} = {C_{M\,\,(NaOH)}}.V \to m = {n_{NaOH}}.{M_{NaOH}}\)

b. \({n_{CuS{O_4}}} = {C_{M\,\,(CuS{O_4})}}.V \to {n_{C{u^{2 + }}}} = {n_{CuS{O_4}}}\)

PTHH: \(C{u^{2 + }} + 2O{H^ - } \to Cu{(OH)_2}\)

\( \to {n_{O{H^ - }}} = 2{n_{C{u^{2 + }}}} = {n_{NaOH}} \to {V_{NaOH}} = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{C_{M\,\,(NaOH)}}}}\)

Lời giải chi tiết

a. pH = 12,5 \( \to {\text{[}}{H^ + }{\text{]}} = {10^{ - 12,5}} \to {\text{[}}O{H^ - }{\text{]}} = \frac{{{{10}^{ - 14}}}}{{{{10}^{ - 12,5}}}} = {10^{ - 1,5}}\)

Mà V = 0,5 lít \( \to {n_{NaOH}} = {\text{[}}O{H^ - }{\text{]}}{\text{.V = 1}}{{\text{0}}^{ - 1,5}}.0,5 = 0,0158\,\,mol \to {m_{NaOH}} = 0,0158.40 = 0,632\,\,gam\)

b. \({n_{CuS{O_4}}} = 0,{2.6.10^{ - 3}} = 1,{2.10^{ - 3}}\,\,mol \to {n_{C{u^{2 + }}}} = 1,{2.10^{ - 3}}\,\,mol\)

PTHH: \(C{u^{2 + }} + 2{\text{O}}{H^ - } \to Cu{(OH)_2}\)

\( \to {n_{O{H^ - }}} = 2{n_{C{u^{2 + }}}} = 2.1,{2.10^{ - 3}} = 2,{4.10^{ - 3\,}}\,\,mol\)

\( \to {V_{NaOH}} = \dfrac{{{n_{O{H^ - }}}}}{{{\text{[}}O{H^ - }{\text{]}}}} = \dfrac{{2,{{4.10}^{ - 3}}}}{{{{10}^{ - 1,5}}}} = 0,076\,\,lit = 76\,\,ml\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài