Giải bài 2.28 trang 39 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Dùng thước dây có vạch chia để đo độ dài đường gấp khúc ABC trong Hình 2.8 (đơn vị xentimet, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). So sánh kết quả với kết quả với kết quả của Bài tập 2.27.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB, BC,

Tính độ dài đường gấp khúc ABC = AB + BC

Lời giải chi tiết

Ta có: \(AB \approx 2,2(cm);BC = 1,4(cm)\)

Vậy độ dài đường gấp khúc ABC là: 2,2 +1,4 = 3,6 (cm)

Kết quả này trùng với kết quả ở bài tập 2.27


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu