Giải bài 21,22,23,24,25 trang 163 SBT Sinh học 10


Giải bài 21,22,23,24,25 trang 163 sách bài tập Sinh học 10: Để xác định mức độ sinh trưởng của vi sinh vật theo thời gian, về nguyên tắc có thể sử dụng phương pháp nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21*. Để xác định mức độ sinh trưởng của vi sinh vật theo thời gian, về nguyên tắc có thể sử dụng phương pháp nào?

A. Đếm số lượng tế bào thông qua đếm khuẩn lạc.

B. Đo hàm lượng Prôtêin.

C. Đo mật độ quang (độ đục).

D. Cả A, B và C

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Có thể sử dụng cả 3 phương pháp trên. 

Chọn D

Câu 22

22*. Nếu một chủng vi khuẩn cần 6 giờ để 2 tế bào sinh sản thành 32 tế bào thì thời gian thế hệ của vi khuẩn này là bao nhiêu ? Biết rằng g=(t:n), trong đó t là thời gian nuôi, n là số lần phân chia.

A. 60 phút.

B. 45 phút.

C. 120 phút.

D. 240 phút.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

32 = 2. \(2^4\).

2 tế bào trên đã trải qua 4 thế hệ, thời gian thế hệ là: 6h : 4 = 90 phút

Không có đáp án đúng trong đề bài.

Câu 23

23*. Nếu bắt đầu nuôi 13 tế bào thì sau 3 giờ, lượng tế bào đạt được là 208. Thời gian thế hệ là bao nhiêu ?

A. 30 phút.

B. 45 phút.

C. 60 phút.

D. 120 phút.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Sau 3h, số tế bào đạt được là: 208 = 13.\(2^n\) -> n = 4

Thời gian thế hệ là: 3h : 4 = 45 phút

Chọn B

Câu 24

24. Nếu lúc bắt đầu nuôi có 13 tế bào vi khuẩn, thì chúng phải phân chia bao nhiêu lần để có quần thể gồm 208 tế bào?

A. 1.

B. 4.

C. 13.

D. 208.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Sau 3h, số tế bào đạt được là: 208 = 13.\(2^n\) -> n = 4

Chúng phải phân chia 4 lần

Chọn B

Câu 25

31. Trong các vi sinh vật sau đây, vi sinh vật nào có khả năng tạo bào tử không phải là bào tử sinh sản ?

A. Nấm mốc.

B. Nấm men.

C. Xạ khuẩn.

D. Vi khuẩn Bacillus subtilis.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Vi khuẩn Bacillus subtilis có khả năng tạo bào tử không phải là bào tử sinh sản. 

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 159

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.