Giải bài 11,12,13,14,15 trang 161 SBT Sinh học 10


Giải bài 11,12,13,14,15 trang 161 sách bài tập Sinh học 10: Hình thức sinh sản nào không có ở xạ khuẩn ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

11. Hình thức sinh sản nào không có ở xạ khuẩn ?

A. Phân cắt.

B. Bào tử vô tính.

C. Mọc kéo dài từ một đoạn khuẩn ti (sinh sản vô tính).

D. Sinh sản hữu tính.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Xạ khuẩn không có Sinh sản hữu tính. 

Chọn D

Câu 12

12. Cơ thể nào vừa sinh sản bằng nảy chồi, vừa sinh sản hữu tính ?

A. Vi khuẩn.

B. Nấm sợi.

C. Nấm men.

D. Xạ khuẩn.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Nấm men vừa sinh sản bằng nảy chồi, vừa sinh sản hữu tính. 

Chọn C

Câu 13

13. Khi làm mất nước (phơi khô) tế bào lại chết. Nước có vai trò quan trọng như thế nào ?

A. Là dung môi hoà tan chất dinh dưỡng.

B. Tham gia vào các phản ứng thuỷ phân.

C. Ảnh hưởng đến hoạt động của enzim.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Cả A, B và C đều là vai trò của nước. 

Chọn D

Câu 14

14. Các chất nào sau đây làm biến tính prôtêin ?

A. Cồn.

B. Phênol, formalin.

C. Kim loại nặng.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Cả A, B và C đều làm biến tính prôtêin. 

Chọn D

Câu 15

15. Các chất nào sau đây do các sinh vật sinh ra có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi sinh vật nhưng không được goi là chất kháng sinh ?

A. Cồn.

B. Axit lactic.

C. Pênixilin, streptômixin.

D. A và B.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Cồn và axit lactic do các sinh vật sinh ra có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi sinh vật nhưng không được goi là chất kháng sinh. 

Chọn D

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.