Giải bài 16,17,18,19,20 trang 162 SBT Sinh học 10


Giải bài 16,17,18,19,20 trang 162 sách bài tập Sinh học 10: Khi cho chất kháng sinh ức chế tổng hợp prôtêin vào bình đang nuôi vi khuẩn mẫn cảm chất kháng sinh sẽ có tác động chủ yếu vào pha nào trong các pha sau đây?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Khi cho chất kháng sinh ức chế tổng hợp prôtêin vào bình đang nuôi vi khuẩn mẫn cảm chất kháng sinh sẽ có tác động chủ yếu vào pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Khi cho chất kháng sinh ức chế tổng hợp prôtêin vào bình đang nuôi vi khuẩn mẫn cảm chất kháng sinh sẽ có tác động chủ yếu vào pha luỹ thừa. 

Chọn B

Câu 17

17. Vi sinh vật trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Vi sinh vật trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở pha luỹ thừa. 

Chọn B

Câu 18

18. Muốn có nhiều sinh khối thì nên thu hoạch vi sinh vật ở pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Muốn có nhiều sinh khối thì nên thu hoạch vi sinh vật ở pha cân bằng. 

Chọn C

Câu 19

19. Vi khuẩn có khả năng sinh bào tử sẽ sinh ra ở pha nào trong các pha sau đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Vi khuẩn có khả năng sinh bào tử sẽ sinh ra ở pha suy vong. 

Chọn D

Câu 20

20. Câu nào sau đây sai về sinh sản của vi sinh vật ?

A. Vi khuẩn không có khả năng sinh sản hữu tính.

B. Vi khuẩn sinh sản nhờ phân đôi.

C. Xạ khuẩn là vi khuẩn dạng sợi nhưng vừa sinh sản vô tính bằng cách hình thành bào tử, vừa sinh sản hữu tính.

D. Nấm (nấm men, nấm mốc) vừa sinh sản vô tính vừa sinh sản hữu tính.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Xạ khuẩn không có Sinh sản hữu tính, ý sai là C. 

Chọn C

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.