Bài 18.7 Trang 23 SBT Hóa học 9


Giải bài 18.7 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2SO4 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).

Đề bài

Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2S04 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập hệ phương trình 2 ẩn theo số mol của Al và Mg. 

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225(mol)\)

Cách 1:  

\(Mg\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \) 

24 gam                                          1 mol

x gam                                            a mol

=> a = \(\dfrac{{x}}{{24}}\)

\(2Al\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

2 x 27 gam                                        3 mol

(4,5-x) gam                                       b mol

=> \(b = \dfrac{{(4,5 - x) \times 3}}{{27 \times 2}}\)

\(\dfrac{x}{{24}} + \dfrac{{(4,5 - x) \times 3}}{{27 \times 2}} = \dfrac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225\)

\(x = 1,8gam \to {m_{Mg}} = 1,8(gam);{m_{Al}} = 4,5 - 1,8 = 2,7(gam)\)

\(\% {m_{Al}} = 60\% ,\% {m_{Mg}} = 40\% \)

Cách 2:  

\(Mg\,\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

 x mol                                             x mol 

\(2Al\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

 y mol                                           \(\dfrac{{3y}}{2}\) mol

Ta có phương trình: 24x + 27y = 4,5 (I)

                             \(x + \dfrac{{3y}}{2} = 0,225\) (II)

Giải (I) và (II), tìm được x và y.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18: Nhôm

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài