Bài 18.7 Trang 23 SBT Hóa học 9


Đề bài

Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2S04 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập hệ phương trình 2 ẩn theo số mol của Al và Mg. 

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225(mol)\)

Cách 1:  

\(Mg\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \) 

24 gam                                          1 mol

x gam                                            a mol

=> a = \(\dfrac{{x}}{{24}}\)

\(2Al\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

2 x 27 gam                                        3 mol

(4,5-x) gam                                       b mol

=> \(b = \dfrac{{(4,5 - x) \times 3}}{{27 \times 2}}\)

\(\dfrac{x}{{24}} + \dfrac{{(4,5 - x) \times 3}}{{27 \times 2}} = \dfrac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225\)

\(x = 1,8gam \to {m_{Mg}} = 1,8(gam);{m_{Al}} = 4,5 - 1,8 = 2,7(gam)\)

\(\% {m_{Al}} = 60\% ,\% {m_{Mg}} = 40\% \)

Cách 2:  

\(Mg\,\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

 x mol                                             x mol 

\(2Al\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

 y mol                                           \(\dfrac{{3y}}{2}\) mol

Ta có phương trình: 24x + 27y = 4,5 (I)

                             \(x + \dfrac{{3y}}{2} = 0,225\) (II)

Giải (I) và (II), tìm được x và y.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.