Bài 18.6* Trang 23 SBT Hóa học 9


Đề bài

Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 gam. Khối lượng của Al đã tham gia phản ứng là

A. 0,27 gam ;             B. 0,81 gam ;    

C. 0,54 gam ;             D. 1,08 gam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học, sử dụng tăng giảm khối lượng để giải. 

Lời giải chi tiết

 Cách 1 :

Gọi khối lượng miếng Al là a gam, lượng nhôm đã phản ứng là x gam :

2Al + 3CuSO4  --------> Al2(SO4)3 + 3 Cu

2 x 27 gam                                 3 x 64 gam

x gam                                   \(\dfrac{{3x \times 64}}{{27 \times 2}}gam\)

So với khối lượng miếng Al ban đầu thì khối lượng miếng Al sau phản ứng tăng 1,38 gam. Ta có phương trình :

\((a - x) + \dfrac{{192x}}{{54}} = a + 1,38\)      

=> x= 0,54(gam)

Cách 2:  

\(2Al + 3CuS{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3Cu\)

   2 mol                                            3 mol 

   x mol                                            \(\dfrac{{3x}}{{2}}\)mol

\(\dfrac{{3x}}{{2}}\times 64 - 27x = 1,38 \to x = 0,02(mol);{m_{Al}} = 0,54(gam)\)

Đáp án C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.