Bài 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 trang 33 SBT Hóa học 12


Giải bài 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 trang 33 sách bài tập Hóa học 12 - Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 15.1.

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. poli(ure-fomandehit).              

B. teflon 

C. poli(etylen terephtalat).         

D. poli(phenol-fomandehit).

Phương pháp giải:

Dựa vào  lí thuyết bài đại cương polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Điều chế bằng phản ứng trùng hợp: điều kiện là trong phân tử các monome phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền có thể mở ra
\(nCF_2=CF_2 \xrightarrow{{t^0},p,xt} (-CF_2-CF_2)_n\)

\(tetrafloetylen \to teflon\)

=> Chọn B

Câu 15.2.

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli(metyl metacrylat).         

B. poliacrilonitrin.

C. polistiren.                            

D. polipeptit.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài đại cương về polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Điều chế bằng phản ứng trùng ngưng: điều kiện là trong phân tử các monome phải có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng

Amino axit có cấu tạo \(H_2N-R-COOH\) có hai nhóm chức \(NH_2,COOH\) khi trùng ngưng có thể phản ứng với nhau 

=> Chọn D

Câu 15.3.

Có thể điều chế poli(vinyl ancol) xuất phát từ monome nào dưới đây?

\(A. CH_2=CH-COO-CH_3\)

\(B. CH_2=CH-COO-C_2H_5\)

\(C.CH_2=CH-OOC-CH_3\)

\(D. CH_2=CH-CH_2-OH\)

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu về polime tại đây

Lời giải chi tiết:

\(CH_2=CH-OOC-CH_3 \xrightarrow{{t^0},xt,p}\)

\((-CH_2-CH(OOCCH_3)-)_n\)

\((-CH_2-CH(OOCCH_3)-)_n + NaOH\xrightarrow{{t^0}}\)

\((-CH_2-CH(OH)-)_n+CH_3COONa\)

=> Chọn C

Câu 15.4.

Cho các loại tơ sau :

\(1.(-NH-[CH_2]_6-NH-CO-[CH_2]_4-CO-)_n\)

\(2.(-NH-[CH_2]_5-CO-)_n\)

\(3.[C_6H_7O_2(OOCCH_3)_3]_n\)

Tơ thuộc loại poliamit là

A. 1,3.                                      B. 1,2, 3.

C. 2, 3.                                     D. 1,2.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Tơ poliamit được cấu tạo từ poliamit. Mà poliamit là những polime tổng hợp có chức nhiều nhóm chức amit(-CO-NH-) trong phân tử

=> Chọn D 

Câu 15.5.

Công thức của cao su isopren là

\(A.(-CH_2-CH=CH-CH_2)_n\)

\(B.(-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-)_n\)

\(C.(-CH_2-CH=CH-CH_2-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n\)

\(D.(-CH_2-CH=CH-CH_2-CH(CN)-CH_2)_n\)

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Cao su thiên nhiên là cấu trúc của isopren: \((-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-)_n\) 

=> Chọn B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài