Bài 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 trang 33 SBT Hóa học 12


Giải bài 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 trang 33 sách bài tập Hóa học 12 - Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 15.1.

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. poli(ure-fomandehit).              

B. teflon 

C. poli(etylen terephtalat).         

D. poli(phenol-fomandehit).

Phương pháp giải:

Dựa vào  lí thuyết bài đại cương polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Điều chế bằng phản ứng trùng hợp: điều kiện là trong phân tử các monome phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền có thể mở ra
\(nCF_2=CF_2 \xrightarrow{{t^0},p,xt} (-CF_2-CF_2)_n\)

\(tetrafloetylen \to teflon\)

=> Chọn B

Câu 15.2.

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli(metyl metacrylat).         

B. poliacrilonitrin.

C. polistiren.                            

D. polipeptit.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài đại cương về polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Điều chế bằng phản ứng trùng ngưng: điều kiện là trong phân tử các monome phải có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng

Amino axit có cấu tạo \(H_2N-R-COOH\) có hai nhóm chức \(NH_2,COOH\) khi trùng ngưng có thể phản ứng với nhau 

=> Chọn D

Câu 15.3.

Có thể điều chế poli(vinyl ancol) xuất phát từ monome nào dưới đây?

\(A. CH_2=CH-COO-CH_3\)

\(B. CH_2=CH-COO-C_2H_5\)

\(C.CH_2=CH-OOC-CH_3\)

\(D. CH_2=CH-CH_2-OH\)

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu về polime tại đây

Lời giải chi tiết:

\(CH_2=CH-OOC-CH_3 \xrightarrow{{t^0},xt,p}\)

\((-CH_2-CH(OOCCH_3)-)_n\)

\((-CH_2-CH(OOCCH_3)-)_n + NaOH\xrightarrow{{t^0}}\)

\((-CH_2-CH(OH)-)_n+CH_3COONa\)

=> Chọn C

Câu 15.4.

Cho các loại tơ sau :

\(1.(-NH-[CH_2]_6-NH-CO-[CH_2]_4-CO-)_n\)

\(2.(-NH-[CH_2]_5-CO-)_n\)

\(3.[C_6H_7O_2(OOCCH_3)_3]_n\)

Tơ thuộc loại poliamit là

A. 1,3.                                      B. 1,2, 3.

C. 2, 3.                                     D. 1,2.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Tơ poliamit được cấu tạo từ poliamit. Mà poliamit là những polime tổng hợp có chức nhiều nhóm chức amit(-CO-NH-) trong phân tử

=> Chọn D 

Câu 15.5.

Công thức của cao su isopren là

\(A.(-CH_2-CH=CH-CH_2)_n\)

\(B.(-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-)_n\)

\(C.(-CH_2-CH=CH-CH_2-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n\)

\(D.(-CH_2-CH=CH-CH_2-CH(CN)-CH_2)_n\)

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Cao su thiên nhiên là cấu trúc của isopren: \((-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-)_n\) 

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 15.6;15.7;15.8 trang 34 SBT Hóa học 12

    Bài 15.6;15.7;15.8 trang 34 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo

  • Bài 15.9 trang 34 SBT Hóa học 12

    giải bài 15.9 trang 34 sách bài tập Hóa học 12 - Người ta tổng hợp poli(metyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng qua hai giai đoạn là este hoá (hiệu suất 60%) và trùng hợp (hiệu suất 80%).

  • Bài 15.10 trang 34 SBT Hóa học 12

    Giải bài 15.10 trang 34 sách bài tập Hóa học 12 - Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít oxi. Sản phẩm cháy gồm có 5,85 g nước và 7,28 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích đo ở đktc.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.