Giải bài 1.38 trang 25 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Bố của Hà chuẩn bị đi công tác bằng máy bay. Theo kế hoạch, máy bay sẽ cất cánh lúc 2 giờ 40 phút chiều. Bố của Hà cần phải có mặt ở sân bay trước ít nhất 2 giờ để làm thủ tục, biết rằng đi từ nhà Hà đến sân bay mất khoảng 45 phút. Hỏi bố của Hà phải đi từ nhà muộn nhất là lúc mấy giờ để đến sân bay cho kịp giờ bay?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi 2 giờ 40 phút chiều  = 14 giờ 40 phút

Thực hiện phép trừ

Lời giải chi tiết

Đổi 2 giờ 40 phút chiều  = 14 giờ 40 phút

Bố của Hà phải đi từ nhà để đến sân bay cho kịp giờ bay muộn nhất là lúc:

14 giờ 40 phút – 2 giờ - 45 phút = 11 giờ 55 phút

Vậy bố của Hà cần đi từ nhà muộn nhất là từ 11 giờ 55 phút.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu