Giải bài 10.20 trang 102 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức


Người ta làm một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa với chiều dài 20 cm, chiều rộng 14 cm và chiều cao 15 cm. a) Tích thể tích của cái hộp. b) Tính diện tích bìa dùng để làm cái hộp.

Đề bài

Người ta làm một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa với chiều dài 20 cm, chiều rộng 14 cm và chiều cao 15 cm.

a) Tích thể tích của cái hộp.

b) Tính diện tích bìa dùng để làm cái hộp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp

a = 20 cm, b = 14 cm, h = 15 cm

a) V = a.b.h

b)Sbìa dùng = Sxp + 2Sđáy = Cđáy.h + 2a.b = 2 (a + b).h + 2ab.

Lời giải chi tiết

a)

Thể tích của hộp là :

\(20.14.15 = 4200\left( {c{m^3}} \right)\)

b)

Diện tích bìa để làm hộp bằng diện tích xung quanh + diện tích 2 mặt đáy của hình hộp chữ nhật.

Diện tích bìa dùng làm hộp là:

\(2.\left( {14 + 20} \right).15 + 2.20.14 = 1580\left( {c{m^2}} \right)\) 


Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí