Giải bài 10.10 trang 93 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức


Một cái thùng hình lập phương cạnh 7 dm có chứa nước, độ sâu của nước là 4 dm. Người ta thả 25 viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 dm, chiều rộng 1 dm và chiều cao 0,5 dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đề xi mét (giả sử toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể)?

Đề bài

Một cái thùng hình lập phương cạnh 7 dm có chứa nước, độ sâu của nước là 4 dm. Người ta thả 25 viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 dm, chiều rộng 1 dm và chiều cao 0,5 dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đề xi mét (giả sử toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Tính thể tích của thùng nước, nước trong thùng.

-Tính thể tích 25 viên gạch.

-Tính tổng thể tích nước trong thùng và 25 viên gạch.

-Nước trong thùng dân lên cách miệng thùng chính là tính chiều cao

Lời giải chi tiết

Thể tích của thùng nước ban đầu là:\(7.7.7 = 343\left( {d{m^3}} \right)\)

Thể tích của nước trong thùng:\(7.7.4 = 196\left( {d{m^3}} \right)\)

Thể tích của 25 viên gạch dạng hình hộp chữ nhật:\(25.\left( {2.1.0,5} \right) = 25\left( {d{m^3}} \right)\)

Thể tích của nước và 25 viên gạch:\(196 + 25 = 221\left( {d{m^3}} \right)\)

Nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng là:

\(\left( {343 - 221} \right):\left( {7.7} \right) \approx 2,49\left( dm\right)\) 


Bình chọn:
4.7 trên 62 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí