Bài 1 trang 69 SBT sử 7


Giải bài tập 1 trang 69 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khọanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Bộ luật mới thời Lê sơ có tên là

A. Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức.

B. Hình thư.

C. Hoàng triều luật lệ.

D. Hình luật.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Luật pháp thời Lê sơ

Lời giải chi tiết:

Bộ luật mới thời Lê sơ có tên là Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức.

Chọn: A

Câu 2

Điểm mới và tiến bộ trong bộ luật thời Lê sơ là

A. bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

B. gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

C. khuyến khích sản xuất phát triển.

D. bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Luật pháp thời Lê sơ

Lời giải chi tiết:

Điểm mới và tiến bộ trong bộ luật thời Lê sơ là bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Chọn: D

Câu 3

Hai giai cấp chính trong xã hội thời Lê sơ là

A. địa chủ và nông dân

B. lãnh chúa và nông nô.

C. chủ nô và nô lệ. 

D. tư sản và vô sản.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Xã hội thời Lê sơ

Lời giải chi tiết:

Hai giai cấp chính trong xã hội thời Lê sơ là địa chủ và nông dân.

Chọn: A

Câu 4

Để động viên, khuyến khích việc học hành, nhà Lê sơ đề ra nhiều ưu đãi đối với những người đỗ Tiến sĩ. Tuy vậy, ý nào sau đây không thuộc những ưu đãi đó?

A. Được vua ban mũ áo, phẩm tước.

B. Được vinh quy bái tổ.

C. Được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

D. Được ban cấp điền trang, thái ấp.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Văn học, khoa học nghệ thuật thời Lê sơ

Lời giải chi tiết:

Để động viên, khuyến khích việc học hành, nhà Lê sơ đề ra nhiều ưu đãi đối với những người đỗ Tiến sĩ. Như: được vua ban mũ áo, phẩm tước; Được vinh quy bái tổ; Được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tuy vậy, được ban cấp điền trang, thái ấp không thuộc những ưu đãi đó.

Chọn: D

Câu 5

Tác giả của tác phẩm "Bình Ngô đại cáo" là

A. Ngô Sĩ Liên.

B. Nguyễn Trãi.

C. Lê Lợi.

D. Lê Thánh Tông.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 6. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

Lời giải chi tiết:

Tác giả của tác phẩm "Bình Ngô đại cáo" là Nguyễn Trãi.

Chọn: B

Câu 6

Một số tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Trãi là

A. Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập.

B. Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục.

C. Việt giám thông khảo tổng luận, Hoàng triều quan chế.

D. Hí phường phả lục, Đại thành toán pháp.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 6. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

Lời giải chi tiết:

Một số tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Trãi là Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập.

Chọn: A

Câu 7

Văn thơ chữ Nôm của Lê Thánh Tông được tập hợp lại trong tác phẩm

A. Đại Việt sử kí toàn thư.

B. Hồng Đức quốc âm thi tập.

C. Bình Ngô đại cáo.                            

D. Lam Sơn thực lục.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 6. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

Lời giải chi tiết:

Văn thơ chữ Nôm của Lê Thánh Tông được tập hợp lại trong tác phẩm Hồng Đức quốc âm thi tập.

Chọn: B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài