Bài 1 trang 55 SBT sử 7


Giải bài tập 1 trang 55 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Thời đại Lý - Trần kéo dài trong khoảng thời gian

A. từ năm 1005 đến năm 1400.

B. từ cuối năm 1009 đến năm 1400.

C. từ năm 1010 đến năm 1400.   

D. từ năm 1010 đến năm 1401.

Câu 2:

Đề bài:

Thời Lý tồn tại trong khoảng thời gian

A. từ năm 1005 đến năm 1224.

B. từ năm 1005 đến năm 1225.

C. từ cuối năm 1009 đến năm 1225.

D. từ năm 1009 đến đầu năm 1226.

Câu 3:

Đề bài:

Thời Trần kéo dài trong khoảng thời gian

A. 1225 - 1400.

B. 1226 - 1400.

C. 1225 - 1399.

D. 1226 - 1399.

Câu 4:

Đề bài:

Triều Hồ tồn tại trong những năm

A. 1399 - 1407.

B. 1399 - 1406.

C. 1401 - 1406.

D. 1400 - 1407.

Câu 5:

Đề bài:

Từ giữa thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIV, quân dân Đại Việt đã phải đương đầu mấy cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc?

A. 3 cuộc.         B. 4 cuộc.

C. 5 cuộc.         D. 6 cuộc.

Câu 6:

Đề bài:

Từ sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đến năm 1407, nước ta đã trải qua bao nhiêu triều đại?

A. 4 triều đại         

B. 5 triều đại.

C. 6 triều đại.                                        

D. 7 triều đại

Câu 7:

Đề bài:

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV, ở nước ta triều đại nào tồn tại lâu nhất?

A. Triều Tiền Lê. 

B. Triều Lý.

C. Triều Trần.

D. Triều Hồ.

 

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự thành lập nhà Lý và mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400)

Lời giải:

Thời đại Lý - Trần kéo dài trong khoảng thời gian từ cuối năm 1009 đến năm 1400.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự thành lập nhà Lý và mục 1. Nhà Lý sụp đổ

Lời giải:

Thời Lý tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 1009 đến đầu năm 1226.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nhà Lý sụp đổ và mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400)

Lời giải:

Thời Trần kéo dài trong khoảng thời gian: 1226 - 1400

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400) 

Lời giải:

Triều Hồ tồn tại trong những năm 1400 - 1407.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) và bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên (thế kỉ XIII)

Lời giải:

Từ giữa thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIV, quân dân Đại Việt đã phải đương đầu 5 cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập, mục 2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê, mục 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, mục 1. Sự thành lập nhà Lý, mục 1. Nhà Lý sụp đổ và mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400)

Lời giải:

Từ sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đến năm 1407, nước ta đã trải qua bao nhiêu triều đại 6 triều đại. 

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: mục 1. Sự thành lập nhà Lý và mục 1. Nhà Lý sụp đổ

Lời giải:

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV, ở nước ta triều đại Lý tồn tại lâu nhất.

Chọn: B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài