Bài 1 trang 55 SBT sử 7


Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Thời đại Lý - Trần kéo dài trong khoảng thời gian

A. từ năm 1005 đến năm 1400.

B. từ cuối năm 1009 đến năm 1400.

C. từ năm 1010 đến năm 1400.   

D. từ năm 1010 đến năm 1401.

Câu 2:

Đề bài:

Thời Lý tồn tại trong khoảng thời gian

A. từ năm 1005 đến năm 1224.

B. từ năm 1005 đến năm 1225.

C. từ cuối năm 1009 đến năm 1225.

D. từ năm 1009 đến đầu năm 1226.

Câu 3:

Đề bài:

Thời Trần kéo dài trong khoảng thời gian

A. 1225 - 1400.

B. 1226 - 1400.

C. 1225 - 1399.

D. 1226 - 1399.

Câu 4:

Đề bài:

Triều Hồ tồn tại trong những năm

A. 1399 - 1407.

B. 1399 - 1406.

C. 1401 - 1406.

D. 1400 - 1407.

Câu 5:

Đề bài:

Từ giữa thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIV, quân dân Đại Việt đã phải đương đầu mấy cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc?

A. 3 cuộc.         B. 4 cuộc.

C. 5 cuộc.         D. 6 cuộc.

Câu 6:

Đề bài:

Từ sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đến năm 1407, nước ta đã trải qua bao nhiêu triều đại?

A. 4 triều đại         

B. 5 triều đại.

C. 6 triều đại.                                        

D. 7 triều đại

Câu 7:

Đề bài:

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV, ở nước ta triều đại nào tồn tại lâu nhất?

A. Triều Tiền Lê. 

B. Triều Lý.

C. Triều Trần.

D. Triều Hồ.

 

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự thành lập nhà Lý và mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400)

Lời giải:

Thời đại Lý - Trần kéo dài trong khoảng thời gian từ cuối năm 1009 đến năm 1400.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự thành lập nhà Lý và mục 1. Nhà Lý sụp đổ

Lời giải:

Thời Lý tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 1009 đến đầu năm 1226.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nhà Lý sụp đổ và mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400)

Lời giải:

Thời Trần kéo dài trong khoảng thời gian: 1226 - 1400

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400) 

Lời giải:

Triều Hồ tồn tại trong những năm 1400 - 1407.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) và bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên (thế kỉ XIII)

Lời giải:

Từ giữa thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIV, quân dân Đại Việt đã phải đương đầu 5 cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập, mục 2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê, mục 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, mục 1. Sự thành lập nhà Lý, mục 1. Nhà Lý sụp đổ và mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400)

Lời giải:

Từ sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đến năm 1407, nước ta đã trải qua bao nhiêu triều đại 6 triều đại. 

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: mục 1. Sự thành lập nhà Lý và mục 1. Nhà Lý sụp đổ

Lời giải:

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV, ở nước ta triều đại Lý tồn tại lâu nhất.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
 • Bài 2 trang 55 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 55 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 56 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 56 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với năm diễn ra các sự kiện lịch sử

 • Bài 4 trang 56 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 56 sách bài tập Lịch sử 7. Điền thời gian diễn ra, kết quả các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

 • Bài 5 trang 57 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 57 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho đúng với các sự kiện lịch sử

 • Bài 6 trang 57 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 57 sách bài tập Lịch sử 7. Hệ thống hành chính nước ta từ thời Tiền Lê đến thời Trần

 • Bài 7 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta

 • Bài 8 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

 • Bài 9 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Tổ chức bộ máy quan lại thời Đinh-Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ có điểm gì giống và khác nhau

 • Bài 10 trang 59 SBT sử 7

  Giải bài tập 10 trang 59 sách bài tập Lịch sử 7. Những thành tựu về kinh tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật thời Lý-Trần

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.