Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 6 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề bài

A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước các đáp án trả lời đúng vào giấy kiểm tra:

Câu 1. Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc trong việc bóc lột nhân dân ta là

A. bắt dân ta đóng thuế ruộng đất bằng thóc.

B. độc quyền về muối và sắt, đánh thuế nặng hai mặt hàng này.

C. bắt dân ta đi lao dịch.

D. bắt dân ta cống nộp các sản vật quý.

Câu 2. Nhà Hán tiếp tục đưa người Hán sang nước ta nhằm mục đích

A. tăng dân số ở Âu Lạc.

B. tiếp tục chính sách đồng hóa nhân dân ta.

C. đẩy mạnh khai hoang mở rộng diện tích.

D. để giúp đỡ nhân dân ta học chữ Hán.

Câu 3. Mục đích mà chính quyền đô hộ mở một số trường dạy chữ Hán ở nước ta là

A. để giúp tất cả nhân dân ta biết chữ.

B. giúp con em người Hán ở nước ta biết chữ Hán.

C. đào tạo ra tầng lớp quan lại trung thành với người Hán.

D. phổ biến chữ viết của người Hán ra khắp nơi, ngoài đất Trung Quốc.

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào năm

A. 248 TCN.                     B. 248.

C. 284 TCN.                     D. 284.

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống lại ách đô hộ của

A. nhà Hán.        B. nhà Nam Hán.

C. nhà Ngô.        D. nhà Tùy.

Câu 6: Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm:

A. Năm 938.                    B. Năm 248.

C. Năm 40.                      D. Năm 544.

Câu 7: Chính sách cai trị được coi là thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc là:

A. Chính sách thống trị: Chia nhỏ để dễ bề cai trị.

B. Chính sách đồng hóa.

C. Chính sách vơ vét bóc lột.

D. Bắt nhân dân ta lao dịch nặng nề.

Câu 8: Từ thế kỉ thứ VII đến thế kỉ thứ IX ở nước ta có cuộc khởi nghĩa nào nổ ra ở Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội)?

A. Triệu Quang Phục.

B. Phùng Hưng.

C. Mai Thúc Loan.

D. Lí Bí.

Câu 9: Nước Vạn Xuân được thành lập vào thời gian nào?

A. Năm 544.              B. Năm 545.

C. Năm 546.              D. Năm 548.

II. Nối sự kiện cột A với thời gian cột B sao cho đúng với các kiến thức lịch sử đã học (Ví dụ: 1-a, 2-b)

Câu 10:

Cột A

Cột B

1. Lý Bí lên ngôi Hoàng đế

a. Năm 905

2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

b. Mùa xuân năm 544

3. Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành quyền tự chủ.

c. Đầu thế kỉ VIII

4. Người Chăm sáng tạo ra chữ viết riêng của mình.

d. Năm 938

 

e. Thế kỉ thứ IV

B. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938)?

Câu 2. (1 điểm) Vì sao nói chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

A. TRẮC NGHIỆM

I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

B

C

B

C

A

B

B

A

Câu 1.

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

Các triều đại phong kiến phương Bắc khi xâm chiếm nước ta đều thực hiện chính sách vơ vét, bóc lột tàn bạo. Trong đó, chính sách thâm độc nhất là độc quyền về muối và sắt, đánh thuế nặng hai mặt hàng này nhằm:

- Hỗ trợ đắc lực cho chính sách ngu dân.

- Kìm hãm sự phát triển sản xuất.

- Hạn chế các cuộc đấu tranh của nhân dân.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 53, suy luận.

Cách giải:

Nhà Hán tiếp tục tăng cường đưa người Hán sang Giao Châu, buộc nhân dân ta phải học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo luật pháp và phong tục của người Hán. Những chính sách này để nhằm tiếp tục thực hiện chính sách đồng hóa nhân dân ta.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 55, suy luận.

Cách giải:

Chính quyền đô hộ Hán mở một số trường dạy chữ Hán ở nước ta nhằm mục đích đào tạo quan lại trung thành với người Hán, cai trị và bóc lột nhân dân ta dễ dàng hơn.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 56.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào năm 248.

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 56.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ chống lại ách thống trị của nhà Ngô.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 76.

Cách giải:

Năm 938, trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: Đánh giá, nhận xét.

Cách giải:

Khi xâm chiếm nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc cũng nhận thấy rằng: để cai trị dễ dàng hơn, cần phải thực hiện chính sách đồng hóa. Các triều đại phong kiến phương Bắc muốn biến nước ta thành một quận, huyện của Trung Quốc. Tuy nhiên, trải qua một ngàn năm Bắc thuộc, văn hóa truyền thống của nước ta vẫn được bảo tồn.

Chọn: B

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 65.

Cách giải:

Năm 776, Phùng Hưng là em trai của Phùng Hải đã họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Khởi nghĩa Phùng Hưng là một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu ở nước ta trong giai đoạn từ thế kỉ VII đến thế kỉ IX.

Chọn: B

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 60.

Cách giải:

Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân.

Chọn: A

II.

Câu 10:

Phương pháp: nối cột.

Cách giải:

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - e

B. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 73 - 76.

Cách giải:

a) Nguyên nhân

+ Sâu xa: Do âm mưu xâm lược nước ta của nhà Nam Hán 

+ Trực tiếp: Kiều Công Tiễn cầu cứu quân Nam Hán.        

b) Diễn biến:

- Cuối năm 938, Lưu Hoằng Tháo tiến quân vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng.

- Quân ta cho thuyền ra khiêu chiến => Lưu Hoằng Tháo ra sức đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục. Đến trưa quân ta dồn giặc vào trận địa rồi tiến đánh dữ dội .

c) Kết quả

- Đa số thuyền giặc bị vỡ, đắm, chìm.                                        

- Quân giặc chết đuối vô số, số còn lại xin tha mạng. 

- Thắng lợi thuộc về ta.

Câu 2:

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Nói chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc vì:

- Đánh bại âm mưu xâm lược của nhà Hán, giành độc lập dân tộc   

- Kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kì phong kiến độc lập cho dân tộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài