Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 6 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 6 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà hán đối với nhân dân ta là

A. Đàn áp khủng bố nhân dân ta.

B. Thuế khóa nặng nề.

C. Cống nạp sản vật quý.

D. Đồng hóa nhân dân ta.

Câu 2. Hình ảnh người nữ tướng khi ra trận “Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông rất oai phong lẫm liệt”. Bà là:

A. Trưng Trắc.

B. Trưng Nhị.

C. Triệu Thị Trinh.

D. Bùi Thị Xuân.

Câu 3. Nối cột (A) nhân vật lịch sử với cột (B) sự kiện lịch sử cho phù hợp về các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta.

Nhân vật lịch sử (A)

Sự kiện lịch sử (B)

1. Khúc Thừa Dụ

A. Kháng chiến chống quân Nam Hán (930-931)

2. Khúc Hạo

B. Mở đầu cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ (905)

3. Dương Đình Nghệ

C. Kháng chiến chống quân Nam Hán (938)

4. Ngô Quyền

D. Tiếp tục đấu tranh giành quyền tự chủ (907)

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập? Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi nói lên điều gì?

Câu 2. (3 điểm) Tại sao nói, trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Khi xâm chiếm nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc cũng nhận thấy rằng: để cai trị dễ dàng hơn, cần phải thực hiện chính sách đồng hóa. Các triều đại phong kiến phương Bắc muốn biến nước ta thành một quận, huyện của Trung Quốc. Tuy nhiên, trải qua một ngàn năm Bắc thuộc, văn hóa truyền thống của nước ta vẫn được bảo tồn.

Chọn: D

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 59.

Cách giải:

Khi ra trận, bà Triệu (Triệu Thị Trinh) thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi trông rất oai phong lẫm liệt.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: Nối ý.

Cách giải:

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - C

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận.

Cách giải:

- Sau khi đánh đuổi quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong tước cho những người có công, lập lại chính quyền.

- Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện, Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

- Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi thể hiện lòng cảm phục, biết hơn đối với Hai Bà Trưng.

Câu 2.

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải:  

- Về kinh tế:

+ Nghề sắt vẫn phát triển. Trong nông nghiệp, nhân dân ta biết sử dụng sức kéo của trâu, bò biết làm thủy lợi, trồng lúa một năm hai vụ.

+ Các nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì, phát triển: nghề gốm, dệt vải giao lưu buôn bán.

- Về văn hóa:

+ Chữ Hán và đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão được truyền vào nước ta.

+ Bên cạnh đó nhân dân ta vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sông theo nếp riêng với những phong tục tập quán cổ truyền của đân tộc.

- Xã hội phân hóa sâu sắc.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài