Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (2 điểm): Cho 0,8 gam CuO tác dụng với 30ml dung dịch H2SO4 1M. Xác định các chất có mặt trong dung dịch thu được sau phản ứng, kèm theo số mol của chúng (Cu = 64, O = 16).

Câu 2 (2 điểm): Chọn 4 loại oxit được điều chế trực tiếp mà không xuất phát từ khí oxi. Cho cí dụ cụ thể.

Câu 3 (2 điểm): Tính khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần để hòa tan hết 24 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 có số mol bằng nhau (H =1, Cu = 64, Fe = 56, O = 16, Cl = 35,5)

Câu 4 (3 điểm): Có 3 bình: bình 1 đựng CuO và Cu, bình 2 đựng Fe và FeO, bình 3 đựng MgO và FeO. Chỉ dùng dung dịch H2SO4, hãy nhận biết mỗi bình bằng phương pháp hóa học.

Câu 5 (1 điểm): Hỗn hợp X chứa 2 khí CO và H2, hỗn hợp Y chứa 2 khí N2 và CO2 ở cùng điều kiện. Hãy so sánh tỉ khối của hỗn hợp X với tỉ khối của hỗn hợp Y.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & CuO + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + 2{H_2}O  \cr  & {n_{CuO}} = 0,8:80 = 0,01mol.  \cr  & {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,03mol. \cr} \)

Theo phương trình hóa học: Số mol H2SO4 dư = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol.

Dung dịch thu được sau phản ứng có 0,02 mol H2SO4 và 0,01 mol CuSO4.

Câu 2:

Oxit bazo. Ví dụ CuO từ phản ứng: \(Cu{(OH)_2} \to CuO + {H_2}O.\)

Oxit axit. Ví dụ CO2 từ phản ứng: \(CaC{O_3} \to C{O_2} + CaO.\)

Oxit lưỡng tính. Ví dụ Al2O3 từ phản ứng: \(Al{(OH)_3} \to A{l_2}{O_3} + {H_2}O.\)

Oxit trung tính. Ví dụ CO từ phản ứng: \(C + {O_2} \to 2CO.\)

Câu 3:

Gọi x là số mol của CuO hay của Fe2O3 ta có:

80x + 160y =24

Suy ra x = 0,1 mol.

\(\eqalign{  & CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O  \cr  & F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + {H_2}O. \cr} \)

Số mol HCl cần = 8x = 0,8mol.

Khối lượng HCl = 0,8.36,5 = 29,2 gam.

Khối lượng dung dịch HCl 7,3% \( = \dfrac{29,2.100}  {7,3} = 400gam.\)

Câu 4:

Hỗn hợp chỉ tan một phần dung dịch H2SO4 (dư) là hỗn hợp (1).

Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 \(\to\) CuSO4 + 2H2O.

Hỗn hợp tan hết trong dung dịch H2SO4 (dư) và có hiện tượng sủi bọt là hỗn hợp (2).

Phương trình hóa học: \(\eqalign{  & Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + 2{H_2} \uparrow   \cr  & FeO + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}O. \cr} \)

Hỗn hợp tan hết trong dung dịch H2SO4 dư và không có hiện tượng sủi bọt là hỗn hợp (3).

Phương trình hóa học: MgO + H2SO4 \(\to\) MgSO4 + H2O.

Câu 5:

Do khối lượng phân tử của CO bằng khối lượng phân tử của N2. Hỗn hợp X có chứa H2 nhẹ hơn hỗn hợp Y có CO2.

Vậy tỉ khối của hỗn hợp X bé hơn tỉ khối của hỗn hợp Y.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 6 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 6 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 6 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 7 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 7 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 7 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 8 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 8 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 8 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9 Bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9. Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ,

Xem chi tiết
Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9 Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9. Có những loại phân bón hóa học:...

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

1. Tính chất hóa học của bazơ. Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối. Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9 Bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9. Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com