Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Hóa học 9

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (1,5 điểm): Viết phương trình hóa khi H2SO4 đặc, đun nóng tác dung với Cu. Có hiện tượng gì để biết phản ứng đã xảy ra?

Câu 2 (2 điểm): Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận ra các chất rắn được dựng riêng trong mỗi bình: CaO, MgO, MgCO3.

Câu 3 (2 điểm): Tính nồng độ mol/lít của dung dịch tạo ra khi hòa tan 4,7 gam K2O vào nước. Cho biết thể tích dung dịch thu được là 100ml (K = 39, O = 16).

Câu 4 (2 điểm): Viết công thức các oxit ứng với hóa trị cao nhất của các nguyên tố sau: Na, Al, Fe, Cu, Hg, Cl, S, Cr.

Câu 5 (2,5 điểm): Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X.

Cho X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được khí Y.

Xác định thành phần của khí Y (S = 32, Zn = 65).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(Cu + 2{H_2}S{O_4}\text{đặc} \to CuS{O_4} + S{O_2} \uparrow  + 2{H_2}O.\)

Để nguội người ta thêm nước cất vào sẽ cho dung dịch có màu xanh.

Câu 2:

Chất tan hoàn toàn và có hiện tượng sủi bọt là MgCO3.

\(MgC{O_3} + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + C{O_2} \uparrow  + 2{H_2}O\)

Chất tan hoàn toàn tạo ra dung dịch trong suốt là MgO.

\(MgO + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + 2{H_2}O\)

Chất tan không tan hoàn toàn tạo ra dung dịch vẩn đục là CaO.

\(CaO + {H_2}S{O_4} \to CaS{O_4}\text{(ít tan)} + {H_2}O.\)

Câu 3:

\(\eqalign{  & {K_2}O + {H_2}O \to 2KOH  \cr  & {n_{KOH}} = 2{n_{{K_2}O}} = 2.{{4,7} \over {94}} = 0,1mol. \cr} \)

Nồng độ mol/l của KOH = 0,1 : 0,1 = 1M

Câu 4:

Na2O, Al2O3, Fe2O3, CuO, HgO, Cl2O7, SO3, CrO3.

Câu 5:

Tỉ lệ theo số mol của S và Zn \( = {1 \over {32}}:{2 \over {65}}\)

Phương trình hóa học: \(S + Zn \to ZnS\)

ns < nZn \(\Rightarrow\) Zn dư.

Chất X gồm ZnS và Zn

\(\eqalign{  & ZnS + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}S \uparrow   \cr  & Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow . \cr} \)

Khí Y gồm: H2S, H2.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 6 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 6 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 6 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 7 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 7 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 7 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9 Bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9. Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ,

Xem chi tiết
Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9 Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9. Có những loại phân bón hóa học:...

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

1. Tính chất hóa học của bazơ. Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối. Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9 Bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9. Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com