Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 10 – Chương 1 – Hóa học 9


Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 10 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (2 điểm): Cho các oxit: P2O5, CO2, SO2, CaO, Na2O.

Oxit nào có khả năng tác dụng với nhau? Viết phương trình hóa học.

Câu 2 (1,5 điểm): Hòa tan BaO vào nước thu được dung dịch làm phenolphtalein chuyển thành màu hồng. Giải thích và viết phương trình hóa học.

Câu 3 (2,5 điểm): Chọn hóa chất thích hợp và viết phương trình hóa học để loại các khí SO2 và CO2 ra khỏi hỗn hợp với khí CO.

Câu 4 (1,5 điểm): Dung dịch chứa những chất nào khi cho hỗn hợp CuO và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư? Viết phương trình hóa học.

Câu 5 (2,5 điểm): Cho phương trình hóa học:

Zn + CuSO4 \(\to\) Cu +ZnSO4.

Tính khối lượng Cu bám lên thanh kẽm, khi khối lượng dung dịch tăng 0,2 gam (Cu = 64, Zn = 65).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

P2O5 tác dụng được với CaO, Na2O.

CO2 và SO2 tác dụng được với CaO và Na2O.

\(\eqalign{  & 2{P_2}{O_5} + 3CaO \to C{a_3}{(P{O_4})_2}  \cr  & {P_2}{O_5} + 3N{a_2}O \to 2N{a_3}P{O_4}  \cr  & C{O_2} + CaO \to CaC{O_3}  \cr  & C{O_2} + N{a_2}O \to N{a_2}C{O_3}  \cr  & S{O_2} + CaO \to CaS{O_3}  \cr  & S{O_2} + N{a_2}O \to N{a_2}S{O_3}. \cr} \)

Câu 2:

BaO là oxit bazo tác dụng với nước cho dung dịch bazo làm cho phenolphtalein chuyển thành màu hồng, theo phương trình hóa học:

BaO + H2O \(\to\) Ba(OH)2.

Câu 3:

Sử dụng các dung dịch kiềm, với lượng dư. Ví dụ NaOH, Ca(OH)2

CO không tác dụng với dung dịch kiềm.

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & S{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O  \cr  & C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O. \cr} \)

Câu 4:

\(\eqalign{  & CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O  \cr  & F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O. \cr} \)

Dung dịch tạo ra chỉ chứa CuCl2, FeCl3, HCl (dư).

Câu 5:

Theo phương trình hóa học:

Zn + CuSO4 \(\to\) Cu + ZnSO4.

Cứ 65 gam Zn tan vào dung dịch tạo ra 64 gam Cu, khối lượng dung dịch tăng 1 gam.

Khi khối lượng của dung dịch tăng 0,2 gam thì khối lượng Cu bám lên Zn là:

\(\dfrac{0,2.64} { 1} = 12,8gam.\)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài