Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9


Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (2 điểm): Viết phương trình phản ứng với H2O các chất sau: K2O, CO2.

Câu 2 (4 điểm): Trộn 130ml dung dịch có chứa 4,16 gam BaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 3,4 gam AgNO3, thu được dung dịch có thể tích 200 ml.

Xác định nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch sau phản ứng.

(Ag = 108, Ba = 137, N = 14, O = 16, Cl = 35, 5)

Câu 3 (4 điểm): Xác định tỉ lệ theo khối lượng của KClO3 và KMnO4 cần điều chế một lượng O2 như nhau với cùng hiệu suất.

(K = 39, Cl =35,5 , Mn = 55, O = 16).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & {K_2}O + {H_2}O \to 2KOH  \cr  & C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3} \cr} \)

Câu 2:

\(\eqalign{  & {n_{BaC{l_2}}} = {{4,16} \over {208}} = 0,02mol  \cr  & {n_{AgN{O_3}}} = {{3,4} \over {170}} = 0,02mol.  \cr  & BaC{l_2} + 2AgN{O_3} \to 2AgCl + Ba{(N{O_3})_2} \cr} \)

\({n_{BaC{l_2}}}\)  dư 0,01 mol, \({n_{Ba(N{O_3})}} = 0,01mol.\)

\(\eqalign{  & CM_{Ba{(N{O_3})_2}} = {{0,01} \over {0,2}} = 0,05M  \cr  & CM_{BaC{l_2} }= {{0,01} \over {0,2}} = 0,05M. \cr} \)

Câu 3:

\(\eqalign{  & 2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2}(xt,{t^0})  \cr  & 2KMn{O_4} \to {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}({t^0})  \cr  & {{{n_{KCl{O_3}}}} \over {{n_{KMn{O_4}}}}} = {2 \over 3}:2 = {{0,66} \over 2} \cr&\Rightarrow {{{m_{KCl{O_3}}}} \over {{m_{KMn{O_4}}}}} = {{0,66.122,5} \over {2.158}} = {{81,66} \over {316}} = {1 \over {3,87}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com