Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 1 – Hóa học 9

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Có bao nhiêu loại oxit?Mỗi loại lấy một chất làm ví dụ.

Câu 2 (3  điểm): Để hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp CuO và MgO cần dùng 200ml dung dịch HCl 2M. Tính thành phần % theo khối lượng của CuO trong hỗn hợp ( Cu = 64, O = 16, Mg = 24).

Câu 3 (3 điểm): Cho 17, 1 gam Ba(OH)2 vào 250 gam dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ.

Tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng (Ba = 137, S = 32, O = 16, H = 1).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Có 4 loại oxit:

-Oxit axit. Ví dụ: SO2

- Oxit bazo. Ví dụ: CaO.

- Oxit lưỡng tính. Ví dụ: Al2O3.

- Oxit trung tính. Ví dụ: CO.

Câu 2:

CuO + 2HCl \(\to\) CuCl2 + H2O

MgO + 2HCl \(\to\) MgCl2 + H2O.

Dọi x, y lần lượt là số mol của CuO, MgO:

80x + 40y = 12

2(x + y) = 0,4

Giả ra x = 0,1 mol; y = 0,1 mol.

Vậy khối lượng của CuO = 8 gam.

Phần trăm khối lượng của CuO: \({8 \over {12}}.100\%  = 66,67\% .\)

Câu 3:

Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ chứng tỏ H2SO4 còn, Ba(OH)2 hết.

Ba(OH)2 + H2SO4 \(\to\) BaSO4 + 2H2O.

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {{17,1} \over {171}} = 0,1mol\)

\(\Rightarrow {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1.233 = 23,3gam.\)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

17,1 + 250 – 23,3 = 243,8 gam.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Bài 5 trang 60 SGK Hoá học 9 Bài 5 trang 60 SGK Hoá học 9

Giải bài 5 trang 60 SGK Hoá học 9. Ngâm bột sắt dư trong 10 m! dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 63 SGK Hoá học 9 Bài 5 trang 63 SGK Hoá học 9

Giải bài 5 trang 63 SGK Hoá học 9. Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây :

Xem chi tiết
Lý thuyết hợp kim sắt: Gang, thép Lý thuyết hợp kim sắt: Gang, thép

I. HỢP KIM CỦA SẮT

Xem chi tiết
Bài 2 trang 60 SGK Hoá học 9 Bài 2 trang 60 SGK Hoá học 9

Giải bài 2 trang 60 SGK Hoá học 9. Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com