Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 1 – Hóa học 9

Bình chọn:
3.6 trên 12 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa các chất sau:

a)Khí CO2 với dung dịch NaOH.

b) Lưu huỳnh với khí oxi (ghi điều kiện).

Câu 2 (3 điểm): Làm thế nào để biết trong CaO có lẫn MgO?

Câu 3 (4 điểm): Cho 3, 2 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4, 9%. Tính nồng độ % của dung dịch CuSO4 (Cu = 64, H = 1, S = 32, O = 16).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Viết phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & a)C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3}  \cr  & C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O  \cr  & b)S + {O_2} \to S{O_2}({t^0}) \cr} \)

Câu 2:

Người ta có thể hòa tan hỗn hợp bằng một lượng lớn nước.

CaO + H2O -> Ca(OH)2

Ca(OH)2 tan hết, MgO không tác dụng với nước và cũng không tan trong nước.

Câu 3:

\(\eqalign{  & {H_2}S{O_4} + CuO \to CuS{O_4} + {H_2}O  \cr  & {n_{CuO}} = {{3,2} \over {80}} = 0,04 \cr&\Rightarrow {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,04\cr& \Rightarrow {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,04.98 = 3,92gam. \cr} \)

Khối lượng dung dịch \({H_2}S{O_4} = {{3,92} \over {4,9}}.100 = 80gam.\)

mCuO = 0,04.160 = 6,4 gam.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 80 + 3,2 = 83,2 gam.

C% dung dịch CuSO4 là: \({{6,4} \over {83,2}}.100\%  = 7,69\% .\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 1 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9 Bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9. Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ,

Xem chi tiết
Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9 Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9. Có những loại phân bón hóa học:...

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

1. Tính chất hóa học của bazơ. Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối. Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9 Bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9. Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com