Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 1 – Hóa học 9


Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa các chất sau:

a)Khí CO2 với dung dịch NaOH.

b) Lưu huỳnh với khí oxi (ghi điều kiện).

Câu 2 (3 điểm): Làm thế nào để biết trong BaO có lẫn MgO?

Câu 3 (4 điểm): Cho 3, 2 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4, 9%. Tính nồng độ % của dung dịch CuSO4 (Cu = 64, H = 1, S = 32, O = 16).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Viết phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & a)C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3}  \cr  & C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O  \cr  & b)S + {O_2} \to S{O_2}({t^0}) \cr} \)

Câu 2:

Người ta có thể hòa tan hỗn hợp bằng một lượng lớn nước.

BaO + H2O -> Ba(OH)2

Ba(OH)2 tan hết, MgO không tác dụng với nước và cũng không tan trong nước.

Câu 3:

\(\eqalign{  & {H_2}S{O_4} + CuO \to CuS{O_4} + {H_2}O  \cr  & {n_{CuO}} = {{3,2} \over {80}} = 0,04 \cr&\Rightarrow {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,04\cr& \Rightarrow {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,04.98 = 3,92gam. \cr} \)

Khối lượng dung dịch => \({m_{dd}} = {m_{ct}}:C\% \)

=> \({H_2}S{O_4} = {{3,92} \over {4,9}}.100 = 80gam.\)

mCuO = 0,04.160 = 6,4 gam.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

80 + 3,2 = 83,2 gam.

C% dung dịch CuSO4 là: \({{6,4} \over {83,2}}.100\%  = 7,69\% .\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 13 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài