Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 1 – Hóa học 9


Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất: Cu(OH)2, Fe(OH)3, H2SO3.

Câu 2 (3 điểm): Hãy pha chế dung dịch nước vôi trong từ CaO.

Câu 3 (4 điểm): Cho 31 gam Na2O vào 500 gam dung dịch NaOH 10%. Tính nồng độ % của dung dịch NaOH tạo ra (Na = 23, H = 1, O =16).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất:

\(Cu{{(OH)}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{0}}}CuO+{{H}_{2}}O\)

\(2Fe{{(OH)}_{3}}\xrightarrow{{{t}^{0}}}F{{e}_{2}}{{O}_{3}}+3{{H}_{2}}O\)

\({{H}_{2}}S{{O}_{3}}\xrightarrow{{{t}^{0}}}{{H}_{2}}O+S{{O}_{2}}\)

Câu 2:

Để pha chế dung dịch Ca(OH)2 người ta tiến hành như sau:

Hòa tan CaO vào nước: CaO + H2O \(\to\) Ca(OH)2

Ca(OH)2 do ít tan, nên phải lọc bỏ chất không tan.

Câu 3:

Na2O + H2O \(\to\) 2NaOH

Khối lượng NaOH ban đầu: \({{500} \over {100}}.10 = 50gam\)

Khối lượng NaOH tạo ra từ Na2O: \({{31} \over {62}}.80 = 40gam\)

Khối lượng NaOH sau cùng: 50 + 40 = 90 gam.

Khối lượng dung dịch: 31 + 500 = 531 gam.

C% dung dịch NaOH là \({{90} \over {531}}.100\%  = 16,95\% .\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài