Bài tập ôn hè môn Toán 6 lên 7, bộ đề ôn tập hè có lời giải chi tiết Ôn tập hè Chủ đề 5. Các phép toán với số nguyên

Dạng 4. Các bài toán thực tế Chủ đề 5 Ôn hè Toán 6

Tải về

Trong đời sống hàng ngày người ta dùng các số mang dấu "-" và dấu "+" để chỉ các đại lượng có thể xét theo hai chiều khác nha

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lý thuyết

Trong đời sống hàng ngày người ta dùng các số mang dấu "-" và dấu "+" để chỉ các đại lượng có thể xét theo hai chiều khác nhau.

Số dương biểu thị

Số âm biểu thị

Nhiệt độ trên 0 độ C

Nhiệt độ dưới 0 độ C

Độ cao trên mực nước biển

Độ cao dưới mực nước biển

Số tiền hiện có

Số tiền còn nợ

Số tiền lãi

Số tiền lỗ

Độ viễn thị

Độ cận thị

Bài tập

Bài 1:

Công ty của ông An trong năm 2022 lỗ ( hay lãi) bao nhiêu tiền? Biết rằng quý I, công ty lãi 200 triệu đồng; quý II, công ty lỗ 1 tỷ 100 triệu đồng; quý III, công ty lỗ 300 triệu đồng; quý IV, công ty lãi 800 triệu đồng.

Bài 2:

Một công nhân được giao sản xuất 200 sản phẩm. Trong đó, mỗi sản phẩm hoàn thành đạt chất lượng thì được 80 000 đồng, mỗi sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 30 000 đồng. Người công nhân đó đã sản xuất được 180 sản phẩm đạt chất lượng, còn lại là không đạt. Nhưng do hoàn thành chậm tiến độ nên người đó bị phạt thêm 150 000 đồng. Tính số tiền người đó được nhận.

Lời giải chi tiết:

Bài 1:

Công ty của ông An trong năm 2022 lỗ ( hay lãi) bao nhiêu tiền? Biết rằng quý I, công ty lãi 200 triệu đồng; quý II, công ty lỗ 1 tỷ 100 triệu đồng; quý III, công ty lỗ 300 triệu đồng; quý IV, công ty lãi 800 triệu đồng.

Phương pháp

Số tiền lỗ biểu thị bởi số tiền lãi là số âm.

Tính tổng số tiền lãi của công ty sau 4 quý.    

Lời giải

Đổi 1 tỷ 100 triệu = 1100 triệu.

Công ty của ông An trong năm 2022 lãi số tiền là:

200 + (-1100) + (-300) + 800 = -400 ( triệu đồng)

Vậy công ty lỗ 400 triệu đồng trong năm 2022.

Chú ý: Đổi đơn vị

Bài 2:

Một công nhân được giao sản xuất 200 sản phẩm. Trong đó, mỗi sản phẩm hoàn thành đạt chất lượng thì được 80 000 đồng, mỗi sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 30 000 đồng. Người công nhân đó đã sản xuất được 180 sản phẩm đạt chất lượng, còn lại là không đạt. Nhưng do hoàn thành chậm tiến độ nên người đó bị phạt thêm 150 000 đồng. Tính số tiền người đó được nhận.

Phương pháp

Tính tổng số tiền được nhận được cho 180 sản phẩm đạt chất lượng, 20 sản phẩm không đạt và số tiền phạt.

Lời giải

Số sản phẩm không đạt là: 200 – 180 = 20 ( sản phẩm)

Số tiền người đó được nhận là:

180 . 80 000 + 20 . (-30 000) + (-150 000) = 13 650 000 ( đồng)

Đáp số: 13 650 000 đồng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí