Bài tập ôn hè môn Toán 6 lên 7, bộ đề ôn tập hè có lời giải chi tiết Ôn tập hè Chủ đề 9. Trục đối xứng. Tâm đối xứng

Dạng 2. Nhận biết hình có tâm đối xứng Chủ đề 9 Ôn hè Toán 6

>>>> Tải về ↓

Những hình có một điểm O sao cho khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay) thì được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lý thuyết

Những hình có một điểm O sao cho khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay) thì được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Tâm đối xứng của một số hình phẳng

Tâm đối xứng của hình bình hànhhình thoihình vuônghình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

 

Bài tập

Bài 1:

Chữ cái nào trong mỗi từ sau có tính đối xứng? Với mỗi từ, hãy nêu tên tỉnh thành tương ứng:

a) H O A B I N H                                           b) N G H E A N

c) B E N T R E                                               d) B A C K A N

e) Q U A N G T R I                                        g) D A N A N G

Bài 2:

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về