Bình chọn:
4.4 trên 84 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 160 sgk Toán lớp 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 160 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160, 161 SGK Toán 4. Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 161, 162 sgk Toán lớp 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 161, 162 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161, 162 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 161 sgk Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 161 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161 SGK Toán 4. Bài 1: Điền dấu >, <, =

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 162,163 sgk Toán lớp 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 162,163 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 162, 163 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 163 sgk Toán lớp 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 163 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 164, 165, 166 sgk Toán lớp 4 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 164, 165, 166 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 164, 165, 166 SGK Toán 4. Bài 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 164 sgk Toán lớp 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 164 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164 SGK Toán 4. Bài 1: Tính các giá trị của các biểu thức: m + n; m - n; m x n; m : n...

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 167, 168 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 167, 168 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 167, 168 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 167,168 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 167,168 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 SGK Toán 4. Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168, 169 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168, 169 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168, 169 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 169 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 169 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 169 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng hai cách.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4. Bài 1: Phân số thứ nhất là ...

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 171,172 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 171,172 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 170, 171 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 172 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 172 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171, 172 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 172, 173 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 172, 173 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 172, 173 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4. Bài 1: Quan sát hình trên, hãy chỉ ra.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 (Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó) trang 175 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 174 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 174 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 4. Bài 1: Quan sát hình bên, hãy chỉ ra.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán lớp 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán lớp 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 (Ôn tập về tìm số trung bình cộng) SGK Toán 4. Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176, 177 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176, 177 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4. Bài 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng