Chương 5. Một số yếu tố thống kê

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 89

Ta thường thu thập dữ liệu từ các nguồn nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 89, 90

Hãy lập bảng dữ liệu thu thập từ biểu đồ sau đây:...Quan sát bản tin thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 90, 91, 92

Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng đá của 5 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho trong bảng thống kê sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 92, 93

a) Trong bảng thống kê sau:.....Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 93, 94

Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với mạng xã hội của 8 học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 94

Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng. a) Thời gian chạy 100 m ( tính theo giây) của các học sinh lớp 7: 17; 16; 18; … b) Danh sách các môn thi bơi lội: bơi ếch; bơi sải; bơi tự do;… c) Các loại huy chương đã trao: vàng; bạc; đồng;… d) Tổng số huy chương của một số đoàn: 24; 18; 9;…

Xem lời giải

Bài 3 trang 94

Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của tất cả học sinh lớp 7B được cho bởi bảng thống kê sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 94

Kết quả tìm hiểu về khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 95

Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 95

Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 96

Trong các loại biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn), loại biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn bảng số liệu thống kê bên dưới?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 96

Biểu đồ bên cho ta biết các thông tin gì?...Hãy đọc các thông tin từ biểu đồ bên và lập bảng thống kê tương ứng.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 97, 98, 99

Bảng dữ liệu sau cho biết tình hình xếp loại học lực học kì I của học sinh khối 7 trường Kim Đồng:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 99, 100

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 100

Sử dụng các thông tin từ biểu đồ sau để trả lời các câu hỏi. a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì? b) Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn? c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 2 trang 101

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ 3.

Xem lời giải

Bài 3 trang 101

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 102

Hãy nêu nhận xét của em về sự tăng hoặc giảm của số liệu theo thời gian trong bảng dữ liệu sau.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 102, 103

Trong hình dưới đây, dãy số được ghi trên các điểm có đánh dấu theo thứ tự biểu diễn số li trà sữa bán được của tiệm Trân Châu vào các ngày trong tuần. Em hãy cho biết số li bán được lần lượt trong các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm. Số liệu vừa đọc được tăng hay giảm?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 103, 104, 105

Bảng dữ liệu sau cho biết số cá bắt được khi cất vó trong mỗi giờ từ 7 giờ đến 12 giờ của bạn Cát. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất