Giải mục 1 trang 96 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Biểu đồ bên cho ta biết các thông tin gì?...Hãy đọc các thông tin từ biểu đồ bên và lập bảng thống kê tương ứng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Biểu đồ bên cho ta biết các thông tin gì?

Phương pháp giải:

Đọc biểu đồ hình quạt tròn:

+ Xác định số đối tượng được biểu thị bằng cách đếm số hình quạt có trong hình tròn.

+ Đọc ghi chú biểu đồ để biết tên các đối tượng

+ Xác định tỉ lệ phần trăm của từng đối tượng so với toàn thể bằng cách đọc số ghi trên biểu đồ.

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ phần trăm thành phần của đất tốt cho cây trồng:

+ Không khí: 30%

+ Nước: 30%

+ Chất khoáng: 35%

+ Chất mùn: 5%

Thực hành 1

Hãy đọc các thông tin từ biểu đồ bên và lập bảng thống kê tương ứng.

Phương pháp giải:

*Đọc biểu đồ hình quạt tròn:

+ Xác định số đối tượng được biểu thị bằng cách đếm số hình quạt có trong hình tròn.

+ Đọc ghi chú biểu đồ để biết tên các đối tượng

+ Xác định tỉ lệ phần trăm của từng đối tượng so với toàn thể bằng cách đọc số ghi trên biểu đồ.

*Lập bảng thống kê

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của khối 7

Môn

Cầu lông

Đá cầu

Bóng đá

Bóng bàn

Bơi lội

Tỉ lệ

15%

25%

30%

10%

20%


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm