Giải bài 3 trang 101 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

+ Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn?

+ Đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm cao nhất?

+ Đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm thấp nhất?

+Tương quan về tỉ lệ phần trăm giữa các đối tượng.

Lời giải chi tiết

+ Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực học sinh lớp 7A

+ Lớp 7A có 4 loại xếp loại: Tốt, khá, đạt, chưa đạt

+ Học lực khá chiếm tỉ lệ cao nhất (50%)

+ Học lực đạt và chưa đạt chiếm tỉ lệ thấp nhất (cùng là 14%)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm