Giải bài 2 trang 101 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định màu biểu diễn đối tượng đó.

Điền tỉ số phần trăm tương ứng vào hình quạt

Lời giải chi tiết

Biểu đồ:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm