Chương 6. Các đại lượng tỉ lệ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 23

Tìm x,y,z biết:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 16, 17

a) Mẹ của Mai nhập về 20 kg đậu xanh để bán. Mai giúp mẹ chia đậu thành các gói nhỏ bằng nhau để dễ bán. Gọi s là số gói, m (kg) là khối lượng của mỗi gói. Em hãy tính tích s.m và tìm s khi: • m = 0,5 • m = 1 • m = 2 b) Một vòi nước chảy vào bể cạn có dung tích là 100 l. Gọi V là số lít nước chảy được từ vòi vào bể trong một giờ và gọi t là thời gian để vòi chảy đầy bể. Em hãy lập công thức tính t theo V và tìm t khi: • V = 50 • V = 100 • V = 20

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 11

Cho biết dây điện có giá 10 nghìn đồng một mét. Gọi y (nghìn đồng) là giá tiền của x (mét) dây điện. Hãy tính y theo x.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 6

Cho hai máy tính xách tay (laptop) có kích thước màn hình (tính theo đơn vị mm) lần lượt là 227,6 × 324 và 170,7 × 243. Tính tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của mỗi màn hình.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 23

Hai bạn Mai và Hoa đi xe đạp từ trường đến nhà thi đấu để học bơi. Vận tốc của Mai kém vận tốc của Hoa là 3 km/h. Thời gian Mai và Hoa đi từ trường đến nhà thi đấu lần lượt là 30 phút, 2/5 giờ. Hỏi quãng đường từ trường đến nhà thi đấu dài bao nhiêu kilômét?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 17, 18

Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 11

a) Học sinh trường Nguyễn Huệ tham gia phong trào “Trồng cây xanh bảo vệ môi trường”, mỗi em đều trồng được 4 cây. Gọi c là số cây trồng được, h là số học sinh đã tham gia. Em hãy viết công thức tính c theo h. b) Tìm điểm giống nhau giữa hai công thức y = 10x và c = 4h.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 7,8,9

Các bạn Bình, Mai và Lan cùng thi giải nhanh các bài toán trong sách Bài tập Toán 7. Trong một giờ, số bài làm được của mỗi bạn lần lượt là 4;3;5. Cô giáo thưởng cho mỗi bạn số hình dán lần lượt là 8;6;10. Hãy so sánh tỉ số giữa số hình dán được thưởng và số bài toán làm được của mỗi bạn

Xem chi tiết

Bài 3 trang 23

Số quyển sách của ba bạn An, Bình và Cam tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách? Biết rằng số quyển sách của Bình ít hơn tổng số quyển sách của An và Cam là 8 quyển sách.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 20

Cho biết hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch với nhau và khi a = 3 thì b = -10 a) Tìm hệ số tỉ lệ b) Hãy biểu diễn a theo b c) Tính giá trị của a khi b = 2, b = 14

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 12

Cho biết giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau trong bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 10

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức

Xem chi tiết

Bài 4 trang 23

a) Tìm ba số x,y,z thỏa mãn x : y : z = 2 : 3 : 5 và x + y + z = 30 b) Tìm ba số a,b,c thỏa mãn a : b : c = 6 : 8 : 10 và a – b + c = 16

Xem chi tiết

Bài 2 trang 20

Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 12

Cho biết hai đại lượng m và n tỉ lệ thuận với nhau. Hãy tìm giá trị của a và b.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 10

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau: a) 3 . (-20) = (-4) . 15 b) 0,8 . 8,4 = 1,4 . 4,8

Xem lời giải

Bài 5 trang 23

Tổng số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 55 học sinh. Tìm số học sinh của mỗi lớp biết rằng số học sinh lớp 7A bằng 5/6 số học sinh lớp 7B.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 20

Có 20 công nhân với năng suất làm việc như nhau đóng xong một chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ đóng xong chiếc tàu đó trong bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết

Bài 1 trang 14

Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi a = 2 thì b = 18. a) Tìm hệ số tỉ lệ k của a đối với b. b) Tính giá trị của b khi a = 5.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 10

Tìm hai số x,y biết rằng:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất