Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ trang 6 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.5 trên 74 phiếu
Lý thuyết Tập hợp các số hữu tỉ

1. Số hữu tỉ

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 6

Cho các số - 7;,0,5;,1 2/3. Với mỗi số, hãy viết một phân số bằng số đã cho....Vì sao các số ...

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 6, 7

a) So sánh hai phân số 2/9 và -5/9; b) Trong mỗi trường hợp sau, nhiệt độ nào cao hơn?....Cho các số hữu tỉ:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 7, 8

Quan sát Hình 2. Các điểm A, B, C biểu diễn các số hữu tỉ nào?...a) Các điểm M, N, P trong Hình 6 biểu diễn các số hữu tỉ nào?..

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 8,9

Em có nhận xét gì về vị trí điểm....Tìm số đối của mỗi số sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 9

Thay ? bằng kí hiệu thuộc, không thuộc thích hợp

Xem lời giải

Bài 2 trang 9

a) Trong các số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ....

Xem lời giải

Bài 3 trang 9

a) Các điểm A,B,C trong Hình 8 biểu diễn số hữu tỉ nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 10

a) Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?

Xem lời giải

Bài 5 trang 10

So sánh các cặp số hữu tỉ sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 10

So sánh các cặp số hữu tỉ sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 10

Bảng dưới đây cho biết độ cao của bốn rãnh đại dương so với mực nước biển.

Xem lời giải