Giải bài 3 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

a)      Các điểm x, y, z trong Hình 8 biểu diễn số hữu tỉ nào?

b)      Biểu diễn các số hữu tỉ \(\frac{{ - 2}}{5};\,1\frac{1}{5};\,\frac{3}{5};\, - 0,8\) trên trục số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)      Quan sát Hình 8 và trả lời câu hỏi.

b)      Đưa các số về dạng phân số rồi biểu diễn trên trục số.

Lời giải chi tiết

a)      Các điểm x, y, z trong Hình 8 biểu diễn lần lượt các số hữu tỉ: \(\frac{{ - 7}}{4};\,\frac{3}{4};\,\frac{5}{4}.\)

b)      Ta có: \(1\frac{1}{5} = \frac{6}{5};\,\,\, - 0,8 = \frac{{ - 8}}{{10}} = \frac{{ - 4}}{5}.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm