Bài 3. Tam giác cân trang 59 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 59

Em hãy đo rồi so sánh độ dài hai cạnh AB và AC của tam giác ABC có trong hình di tích ga xe lửa Đà Lạt dưới đây.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 59, 60

Gấp đôi một tờ giấy hình chữ nhật ABCD theo đường gấp MS. Cắt hình gấp được theo đường chép AS rồi trải phẳng hình cắt được ra ta có tam giác SAB (Hình 1). Em hãy so sánh hai cạnh SA và SB của tam giác này.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 60, 61, 62

Cho tam giác ABC cân tại A (Hình 5). Gọi M là trung điểm cạnh BC. Nối A với M. Em hãy làm theo gợi ý sau để chứng minh

Xem chi tiết

Bài 1 trang 62

Tìm các tam giác cân và tam giác đều trong mỗi hình sau (Hình 13). Giải thích.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 62

Cho Hình 14, biết ED = EF và EI là tia phân giác của

Xem chi tiết

Bài 3 trang 63

Cho tam giác ABC cân tại A có

Xem chi tiết

Bài 4 trang 63

Cho tam giác ABC cân tại A (Hình 16). Tia phân giác của góc B cắt AC tại F, tia phân giác của góc C cắt AB tại E. a) Chứng minh rẳng

Xem chi tiết

Bài 5 trang 63

Phần thân của một móc treo quần áo có dạng hình tam giác cân (Hình 17a) được vẽ lại như Hình 17b. Cho biết AB = 20 cm; BC = 28 cm và

Xem chi tiết

Bài 6 trang 63

Một khung cửa sổ hình tam giác có thiết kế như Hình 18a được vẽ lại như Hình 18b. a) Cho biết

Xem chi tiết